stire

Putem birui patima desfrânării numai cerând ajutorul lui Dumnezeu

Putem birui patima desfrânării numai cerând ajutorul lui Dumnezeu

Nu ajunge numai postul trupesc pentru dobândirea desăvârşitei neprihăniri şi a adevăratei curăţii, de nu se va adăuga şi zdrobirea inimii şi rugăciunea întinsă către Dumnezeu şi citirea deasă a Scripturilor, şi osteneala, şi lucrul mâinilor, care abia împreună pot să oprească pornirile cele neastâmpărate ale sufletului, şi să-l aducă înapoi de la nălucirile cele de ruşine.

Română

Fecioara Îl are ca Mire pe Hristos

Fecioara Îl are ca Mire pe Hristos

Hristos îţi este soţ, prieten, partea moştenirii, [El îţi este] Domn şi Dumnezeu. Ai în El un soţ, pe Care să-l iubeşti: „Împodobit eşti cu frumuseţea mai mult decât fiii oamenilor”.

El este frate adevărat pe Care să-l ai, pentru că prin adopţie tu eşti fiica Lui, al Cărui Fiu El este după fire. El este prietenul de care nu trebuie să te îndoieşti, căci El însuşi spune: „Tu eşti singura mea iubită”.

Română

Preţul cu care ne-a răsumpărat Hristos nu are seamăn

Preţul cu care ne-a răsumpărat Hristos nu are seamăn

Şi ce altceva mai mare ar putea să-I aducă Lui, când Hristos I S-a dat ca mire, şi Şi-a pus în balanţă sângele Său ca zestre şi dar? Aşadar, cei care îşi iau soţii obişnuiesc să aducă zestre, să ofere daruri şi să-şi dea averile lor în schimbul pierderii fecioriei; încât par că mai degrabă îşi cumpără soţii şi nu că se căsătoresc cu ele.

Soţul tău, fecioară, Şi-a dat pentru tine sângele Său ca zestre, cu acesta te răscumpără, cu acesta te-a făcut ruda Sa, pentru ca să nu-ţi pierzi fecioria şi să ai răsplată.

Română

Dialogul Domnului cu sufletul omenesc

Dialogul Domnului cu sufletul omenesc

Episodul cu femeia samarineancă ni se mai arată a fi dialogul Domnului cu sufletul omenesc, care mai întâi se împotriveşte, dar după aceea se supune şi-şi adoră Creatorul.

Domnul a ţinut ca biruinţa-I să nu fie uşoară, ca de la sine-înţeleasă, mecanică, în stil pilduitor; ci liberă, spontană, izvorâtă dintr-o convingere precedată de îndoieli, total transformatoare a credincioasei din Samaria.

Română

De tine depinde ca mintea să-ți fie liniştită

De tine depinde ca mintea să-ți fie liniştită

Să nu stai fără lucrare nicio clipă. În fiecare mo­ment să te cercetezi, să te supraveghezi pe tine însuţi, să vezi dacă eşti în regulă. Dacă eşti un monah silitor şi nevoitor, te vei cerce­ta pe tine însuţi să vezi cum ţi-ai petrecut ziua.

Română

Pagini