stire

Trei cuvinte care alungă tot răul

Trei cuvinte care alungă tot răul

În vremea încercărilor şi a necazurilor, atunci când inima este înconjurată, împresurată de gândurile îndoielii, puţinătăţii de suflet, nemulţumirii, cârtirii, trebuie să ne silim a repeta adesea, fără grabă, cu luare aminte, cuvintele „Slavă lui Dumnezeu!”.

Română

„Domnul este Viu, de aceea nu-mi voi pierde nădejdea”

„Domnul este Viu, de aceea nu-mi voi pierde nădejdea”

Nu te descuraja, oricât te-ar lupta patimile și gândurile păcătoase. Pune mereu început bun și zi: „Domnul este Viu, de aceea nu-mi voi pierde nădejdea”. Pentru cel care nădăjduiește în Dumnezeu nu există niciodată situații fără scăpare.

Cel care nu-și pune nădejdea în Dumnezeu caută alinări false în filosofii tulburi, în distracții păcătoase, în băuturi vătămătoare, ba chiar și în narcotice.

Română

„Acesta-i Dumnezeu! Pe El L-am căutat!”

„Acesta-i Dumnezeu! Pe El L-am căutat!”

La un moment dat, a murit o foarte bună prietenă a mea, un mare dar al lui Dumnezeu pentru mine: scriitoarea Alice Botez. Ea era credincioasă și a trebuit să-i facem înmormântarea creștinește. Și așa, am participat, pentru prima dată din copilărie, la o slujbă ortodoxă. E drept că mai fusesem cu diferite ocazii la diferite slujbe, dar nu participasem în nici un fel la ele, fiind prea plină de sentimentele și simțămintele mele, care erau doar ale mele.

Română

Comunicarea și romantismul sunt importante în toți anii de căsnicie

Comunicarea și romantismul sunt importante în toți anii de căsnicie

Este foarte bine când nu numai activitatea profesională a soţului stârneşte interes şi sprijin din partea soţiei, ci şi interesele lui. Asta ajută mult la dezvoltarea comunicării dintre soţ şi soţie, căci orice om discută cu maxim interes temele care îl interesează, care îl atrag pe el personal.

Română

Deprinde-te să fii cumpătat la mâncare, astfel îi vei da trupului sănătate şi putere

Deprinde-te să fii cumpătat la mâncare, astfel îi vei da trupului sănătate şi putere

Nimic nu clatină întreaga înţelepciune atât de tare ca obiceiul purtării îndrăzneţe, slobode, care leapădă legile modestiei. Deprinde-te să fii cumpătat la mâncare: prin înfrânare îi vei da trupului sănătate şi putere, iar minţii o trezvie deosebită, care este atât de trebuincioasă în lucrarea mântuirii, fiind de mare folos şi în îndeletnicirile pământeşti. Îmbuibarea nu este altceva decât un obicei rău, necugetat, saturarea nesăturată a poftei fireşti vătămate de reaua întrebuinţare. 

Română

Când cineva râde de noi, cum ar fi bine să procedăm?

Când cineva râde de noi, cum ar fi bine să procedăm?

Dacă râde cineva de tine, tu pune-ți în minte gândul cel bun, ia-o, de exemplu, ca pe o glumă, și astfel vei evita ușor neînțelegerile și smintelile.

Română

Răbdarea şi smerenia

Răbdarea şi smerenia

Suntem mereu datori să răbdăm orice lucru cu recunoştinţă, din iubire pentru Dumnezeu. Viaţa noastră durează doar o clipă, în comparaţie cu veşnicia. De aceea, cum spune Apostolul, suferinţele din vremea de acum nu au nici o însemnătate faţă de mărirea care ni se va descoperi (Romani 8, 18).

Când vrăjmaşul te necăjeşte, rabdă în tăcere şi deschide-ţi inima către Domnul.

Când cineva te umileşte sau te nedreptăţeşte, străduieşte-te pe toate căile să-l ierţi, după cuvântul evanghelic: de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi (Luca 6, 30).

Română

Nimic nu e mai bun pe pământ decât evlavia

Nimic nu e mai bun pe pământ decât evlavia

Domnul nu ne dojeneşte pentru folosirea bunurilor pământeşti, căci El însuşi spune că, datorită condiţiilor vieţii noastre pământeşti noi avem nevoie de toate aceste lucruri; adică toate lucrurile care ne fac viaţa mai liniştită şi drumul nostru către locuinţa noastră cea cerească mai luminos şi mai uşor. De aceea Sfântul Apostol Pavel spunea că după părerea sa nimic nu e mai bun pe pământ decât evlavia şi îndestularea în toate spre a prisosi către tot lucrul bun (II Corinteni 9, 8; I Timotei 6, 6).

Română

Pagini