stire

Să păşim cu inima curată în Postul Mare

Să păşim cu inima curată în Postul Mare

Cu Duminica Izgonirii lui Adam din Rai încheiem perioada pregătitoare şi deschidem calea Postului Mare: cele şapte săptămâni înaintea Sfintelor Paşti. Ne aflăm la un moment de răscruce, o culme şi un hotar…

Română

Să urmăm mereu calea pe care Dumnezeu ne-o propune!

Să urmăm mereu calea pe care Dumnezeu ne-o propune!

Eva a încercat să se îndumnezeiască fără calea pe care Dumnezeu i-o propune: aceea de a-i munci Raiul, de a grădinări în Rai.

Știți că termenul grecesc pentru munca aceasta pe care Adam și Eva o depuneau în Rai este liturgheos? Ei liturghiseau. Primii liturgiști și liturghisitori sunt Adam și Eva. Dar ei liturghiseau îngrijind în chip cu totul vădit și sub ochii lui Dumnezeu grădina Raiului.

Română

Mama unuia dintre Sfinţii 40 de Mucenici ‒ exemplu de dragoste jertfelnică

Mama unuia dintre Sfinţii 40 de Mucenici ‒ exemplu de dragoste jertfelnică

Sfinţii Patruzeci de Mucenici, săvârşindu-se pe stadionul nevoinţei, şi, după starea cea de toată noaptea în iezer şi după răbdarea cea de diamant către ger, fiind traşi către dimineaţă la ţărmuri pentru a li se sfărâma cu beldiile fluierele picioare­lor, pe când pătimeau ei, mama unuia dintre ei era lângă dânşii, privindu-l pe fecio­rul său, mai ales şi pentru că acesta era mai tânăr la vârstă decât toţi; şi se temea ca nu cumva tinereţea şi iubirea de viaţă să facă frică întru dânsul şi nevrednic să se afle de cinstea şi rânduiala ostăşească.

Română

Cu răbdarea, treci marea vieții

Cu răbdarea, treci marea vieții

Ce este un creştin? Ce trebuie el să aibă? Desigur, trebuie să aibă multă răbdare în toate. Drumul care-i călăuzeşte pe călători către cetatea Raiului este în întregime presărat cu ghimpi; cei ce călătoresc pe el vor sângera.

Română

Postitul să fie o faptă la libera noastră alegere

Postitul să fie o faptă la libera noastră alegere

În practica ascetică a primilor monahi vinul şi carnea le erau interzise cu totul, cum subliniază însuşi avva Evagrie: „Să nu te bucure vinul şi să nu te desfăteze carnea, ca să nu strici carnea trupului tău şi gândurile ruşinoase să se depărteze de la tine”.

Română

Pagini