stire

Să nu ne rugăm doar pentru noi!

Să nu ne rugăm doar pentru noi!

Pe cel care se roagă doar pentru el nu-l va asculta Dumnezeu niciodată! Nu numai pe fariseu [nu l-a ascultat]. Niciodată. Mântuitorul spune mai clar: „Cine vrea să se mântuiască numai el, nu se va mântui”.

Română

Ce sunt Sfintele Taine?

Ce sunt Sfintele Taine?

Sunt fapte sfinţite, prin care o oarecare parte a lumii materiale se adapă cu harul dumnezeiesc şi, fără să-şi piardă compoziţia, structura sau însuşirile sale, constituie un mijloc sfinţitor pentru om, purtător al energiilor Duhului Sfânt. Şi, ca pildă prin excelență, să cităm Dumnezeiasca Euharistie, unde o simplă bucată de pâine şi puţin vin se transformă în adevăratul Trup şi Sânge al lui Hristos, fără să-şi piardă însuşirile lor fireşti.

Română

Fericitul Iacov Ţalikis ‒ aspru cu el însuși, îngăduitor cu ceilalți

Fericitul Iacov Ţalikis ‒ aspru cu el însuși, îngăduitor cu ceilalți

Stareţul Iacov cel atât de aspru cu sine arăta multă înţelegere pentru greutăţile celorlalţi. Ajungea astfel să dezlege miercurea la untdelemn şi altele asemenea, explicând trapezarului că: „Oamenii sunt obosiţi. Au făcut atâta osteneală ca să vină să se închine cuviosului. Nu face nimic, pune-le untdelemn!”

Română

Când să ne smerim și când să luăm atitudine

Când să ne smerim și când să luăm atitudine

Ai dreptul să ierţi numai ce s-a făcut în paguba ta.” (Nicolae Iorga)

Omul, dacă raţionează în calitate de creştin şi vrea să se poarte conform cu doctrina creştină, poate ‒ şi trebuie ‒ să nu ţină seama de nedreptăţile săvârşite împotrivă-i, de insultele ce i se aduc lui, ca individ. Dar, dacă ocupă o funcţie de răspundere ori se află în fruntea treburilor publice, nu are dreptul să invoce principiul iertării spre a rămâne distant şi rece în faţa răului şi a-i lăsa pe nevinovaţi pradă ticăloşilor.

Română

Iubirea – medicamentul contra fricii

Iubirea – medicamentul contra fricii

Există vreun medicament pentru oameni și pentru neamuri împotriva fricii? Există, la Doctorul Suprem. Doctorul Suprem a scris rețeta cu acest medicament și-n Vechiul, și-n Noul Testament. Această rețetă este: Împliniți toate poruncile Mele și toate judecățile Mele; păziți-le și le împliniți și veți trăi liniștiți pe pământ (Levitic 25, 18).

Română

Când L-am „șantajat” ultima oară pe Dumnezeu?

Când L-am „șantajat” ultima oară pe Dumnezeu?

Părintele Savatie zicea că lui Dumnezeu Îi place să fie șantajat de noi. Atunci, este bine să zicem: „Doamne, eu nu mai mănânc până nu-mi dai zece la examen”?

Nu, eu zic să-L șantajați așa: Doamne, atât am să postesc, până când, chiar dacă nu voi lua zece, voi simți că Tu mi-ai dăruit nota la examen. Sau: Doamne, îngăduie-mi să Te șantajez după cum urmează: fă-mă Tu omul Tău și eu am să mă fac totdeauna omul Tău înaintea oamenilor. Și atunci, ce vor mai conta notele?!

Română

Cine seamănă clevetire culege judecată

Cine seamănă clevetire culege judecată

O femeie era stăpânită de patima grăirii deșarte. Ea vorbea în dreapta și în stânga de rău pe vecinele ei. Preotul acelei parohii a auzit aceasta și a mers să o cerceteze. În convorbirea dintre cei doi, el i-a spus să ia una din micile ei perne cu fulgi și să o verse în bătătură, ca o mică jertfă materială, și i-a făgăduit mare răsplată duhovnicească. Femeia așa a și făcut. Preotul i-a spus apoi:

– Strânge acum toți fulgii!

− Una ca asta este cu neputință!, i-a răspuns ea.

Română

Prin răzbunare ne vătămăm mai mult pe noi înșine decât pe alții

Prin răzbunare ne vătămăm mai mult pe noi înșine decât pe alții

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Când noi ne înrăim și viclenim împotriva altora, atunci împotriva noastră ne ascuțim singuri sabia și ne aducem mult mai multă vătămare nouă înșine decât altora”.

Română

Pagini