stire

Când ne rugăm pentru cineva, îi transmitem dragoste, grijă și curaj

Când ne rugăm pentru cineva, îi transmitem dragoste, grijă și curaj

Pentru a lămuri obiceiul creştinilor de a se ruga unul pentru altul, de a cere rugăciunea fraţilor, vă amintesc că Iisus Hristos zice către Sfântul Petru: „Dar Eu m-am rugat pentru tine ca să nu scadă credinţa ta” (Luca 22, 32). Când Sfântul Apostol Petru era în temniţă, credincioşii se rugau pentru eliberarea lui. Mântuitorul spune: „Mărturisiţi-vă păcatele unul altuia şi rugaţi-vă unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că mult poate rugăciunea dreptului în lucrarea ei” (Iacov 5, 16).

Română

Nu înjura și nu da frâu liber furiei, ca să nu alungi iubirea

Nu înjura și nu da frâu liber furiei, ca să nu alungi iubirea

Nu te supăra pe lucrurile neînsuflețite și nu le înjura atunci când nu-s așa cum trebuie și te împiedică la lucru. Dacă te vei obișnui să te înfurii pe lucruri, te vei înfuria și pe oameni, chiar și fără pricină, și vei cădea din dragoste – iar dragostea e miezul întregii Legi a lui Dumnezeu. „Iubește-l pe aproapele ca pe tine însuți” (Marcu 12,33).

(Sfântul  Ioan de Kronstadt, Spicul viu. Gânduri despre calea mântuitoare, traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, București, 2009, p. 115)

Română

Mulțumim răbdării Tale, Doamne!

Mulțumim răbdării Tale, Doamne!

Domnul Cel Drept îngăduie să crească și să se pârguiască în această lume binele și răul, iar pe acesta din urmă îndelung îl rabdă, nevrând pierderea păcătoșilor și înmulțind pedeapsa celor nepocăiți și care întrebuințează rău îndelungă-răbdarea Lui. Vrednică de laudă și uimitoare este această îndelungă-răbdare a lui Dumnezeu, rod al iubirii Lui către făpturi. 

Română

Păcatele iertate de către Duhul Sfânt prin duhovnic, în Taina Spovedaniei, sunt iertate pentru totdeauna

Păcatele iertate de către Duhul Sfânt prin duhovnic, în Taina Spovedaniei, sunt iertate pentru totdeauna

Duhovnicul este îndrumător în lucrarea de mântuire a sufletului nostru. El va da socoteală înaintea lui Dumnezeu în clipa Judecăţii pentru felul în care şi-a îndrumat fiii duhovniceşti, pentru cât s-a trudit cu rugăciuni, sfătuiri şi nevoinţe, să-i păzească de căderi, să le lumineze necunoştinţa, să cultive înăuntrul lor dragostea lui Dumnezeu şi râvna pentru lupta cea duhovnicească, să-i încurajeze în dezamăgirile lor, în amărăciunile luptei împotriva patimilor, ca să-i arate moştenitori ai Împărăţiei lui Dumnezeu.

Română

Iertarea lui Dumnezeu vine din milostivirea Sa, iar nu din calculele noastre

Iertarea lui Dumnezeu vine din milostivirea Sa, iar nu din calculele noastre

Suntem atât de puțin pregătiți a crede că Dumnezeu ne va ierta păcatele, oricât de sinceră și de fierbinte ar fi căința noastră. Dumnezeu, din fericire, e nespus mai bun decât noi și e întotdeauna dispus a ierta.

Omului însă, prea puțin înclinat prin însăși firea lui căzută a crede în bunătatea altora și prea puțin pornit a se ierta și pe sine, îi trebuie un efort considerabil ca să creadă cu adevărat în posibilitatea ștergerii depline a păcatelor sale.

Română

Pagini