stire

Să nu munciți fără a vă ruga!

Să nu munciți fără a vă ruga!

Ori în biserică de eşti, ori în casa ta, ori în ţarină, ori de paşti oi, ori de zideşti sau clădeşti, ori la ospeţe de te afli, de rugăciune să nu te depărtezi. Când poţi, pleacă-ţi şi genunchii; iar când nu poţi, roagă-te cu mintea: seara, dimineaţa şi în amiazăzi. Dacă rugăciunea, ca o povăţuitoare, va fi făcută înaintea lucrului, când, sculându-te din pat, mişcările tale cele dintâi prin rugăciune se vor face, atunci păcatul nu află intrare asupra sufletului tău.

Română

Putem vorbi mereu cu Dumnezeu

Putem vorbi mereu cu Dumnezeu

Când trecem pe o punte, pe deasupra unor ape repezi, mari şi adânci, pentru a nu ameţi privind repeziciunea lor, privim înainte, ori către cer. Aşa trebuie să facem noi şi atunci când ne înconjoară şi ne învăluiesc apele ispitelor. Să nu ne tulburăm, nici să ne împuţinăm; ci obişnuindu-ne din vreme cu rugăciunea, să ne întoarcem ochii şi sufletul nostru la Dumnezeu, de unde ne vine ajutorul. Dumnezeu ne iubeşte şi vrea ca întotdeauna să fim cât mai aproape de El, să stăm în legătură strâns uniţi cu El, să vorbim întotdeauna cu El.

Română

Smerenia este cea mai eficace componentă din „divizia" noastră de elită duhovnicească

Smerenia este cea mai eficace componentă din „divizia" noastră de elită duhovnicească

(13 Noiembrie 2005)

Piotr, copile...

Poate lacrimi de întristare au curs niţel pe obrajii voştri, copiii mei. O, Piotr, Piotr, află că îmi lipseşte câte o poezioară de la tine. Te simt puţin cam trist, spune şi Bunelului tău dacă ai ceva probleme duhovniceşti, pentru a mă ruga şi eu mai cu sârg pentru aceasta. Piotr, toamna şi iarna sunt două anotimpuri de adunare în sine şi de mare bucurie duhovnicească. Piotr, nu lăsa ca ceaţa şi ploile, frigul şi zloata să acopere Soarele cel gândit, pe Hristos, Cel Ce luminează din adâncul inimilor noastre.

Română

Iubirea – izvor al faptelor bune

Iubirea – izvor al faptelor bune

Practicarea blândeţii şi a neosândirii te aseamănă lui Hristos, care este „blând şi smerit cu inima” făcându-te chip al iubirii Lui. Iubirea este izvor de fapte bune, energie care nu seacă şi nu oboseşte. Din această stare izvorăşte râvna pentru nevoinţe, după cum mai izvorăşte şi din teama de chinurile veşnice.

Română

Sfântul Serafim de Sarov îi aduce în vis Starețului Samson o rugăciune închinată Maicii Domnului

Sfântul Serafim de Sarov îi aduce în vis Starețului Samson o rugăciune închinată Maicii Domnului

Îmi amintesc că dormeam în chilia mea, când l-am văzut pe Sfântul Serafim de Sarov. A venit spre mine îmbrăcat în rasa albă, s-a aplecat deasupra mea şi a citit rar „O, Preamilostivă...”.

I-am simţit lacrimile, cum cădeau pe fruntea mea. Dimineaţă, am sărit din pat şi am scris această rugăciune:

O, Preamilostiva mea Doamnă şi Stăpână,

Preasfântă, Preacurată Fecioară,

Născătoare de Dumnezeu Marie,

Maica Dumnezeului nostru,

Singura şi neclintita mea nădejde!

Nu te scârbi de mine, nu mă izgoni,

Română

Când ai duşmănie cu cineva, simți o greutate care te împiedică să te rogi

Când ai duşmănie cu cineva, simți o greutate care te împiedică să te rogi

Dacă din neatenţie ai întristat fie pe Stareţul tău, fie pe un oarecare frate şi nu te îngrijeşti să-i ceri iertare înainte de priveghere, la rugăciune vei simţi o greutate care te va împiedica să te rogi. Mai ales aceasta se întâmplă când ai duşmănie cu cineva. Fiul meu, „Dumnezeu este iubire” (Ioan 4, 8). Dacă eşti invidios, nu ai nicio împărtăşire cu Dumnezeu. Invidiosul este asemenea diavolului. Atâta vreme cât ține în el invi­dia, ce împărtăşire poate avea cu Dumnezeu? Nu am spus că rugăciunea este comuniune cu Dumnezeu?

Română

Fiecare păcat se învinge prin lucrarea virtuţii care i se opune

Fiecare păcat se învinge prin lucrarea virtuţii care i se opune

Revenind la smerenia şi la simplitatea în care-i plăcea să trăiască, expresivă este şi următoarea întâmplare. Unul dintre ucenicii săi, care a ajuns la rândul său un mare duhovnic şi părinte îmbunătăţit, părintele Filotei Zervakos, îl cunoscuse încă de pe vremea în care era director al Seminarului din Atena. Apoi a plecat în armată, după care s-a călugărit. Aflând că Sfântul Nectarie se afla de acum în Eghina, s-a hotărât să se ducă să-l mai vadă, spre a-i cere şi alte sfaturi duhovniceşti.

Română

Pagini