stire

Aproapele nostru este fiecare om aflat în nevoie

Aproapele nostru este fiecare om aflat în nevoie

Părintele Paisie Aghioritul spunea că temelia vieţii duhovniceşti este să te gândeşti întâi la aproapele, şi mai apoi la tine. Într-o societate aşa decăzută moral, în criză şi sărăcie, cum vom mai putea împlini această temelie?

Română

Cum putem „cuceri” harul lui Dumnezeu?

Cum putem „cuceri” harul lui Dumnezeu?

Fiecare să știm: ce sunt eu, ce trebuie să fac eu. Pentru că nu trăim ca să dobândim averi, ci menirea noastră este să dobândim harul Duhului Sfânt. Asta este chemarea noastră și asta înseamnă să iei în serios viața. Și harul lui Dumnezeu vine. Harul lui Dumnezeu este un dar.

Română

Când a fost întemeiată Taina Sfintei Împărtăşanii?

Când a fost întemeiată Taina Sfintei Împărtăşanii?

Taina Sfintei Împărtăşanii a fost întemeiată de Hristos la Cina cea de Taină, în Joia Mare, când, mâncând cu ucenicii Săi, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi a dat-o lor, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.” Apoi, luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: „Beţi dintru acesta toţi, acesta este sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” (Matei 26, 26-28).

Română

Care sunt foloasele spovedaniei făcute cu regularitate?

Care sunt foloasele spovedaniei făcute cu regularitate?

Sfânta Spovedanie, făcută regulat, cu căinţă şi canon, ne aduce iertare şi dezlegarea tuturor păcatelor de la Botez până la ultima mărturisire.

Sfânta Spovedanie ne împărtăşeşte harul Duhului Sfânt şi ne împacă din nou cu Hristos, pe Care Îl mâniem cu păcatele noastre.

Sfânta Spovedanie ne aduce lacrimi, căinţă, smerenie şi putere de sus să punem început de viaţă duhovnicească.

Română

Rugăciunea – focul care luminează și aprinde inimile noastre

Rugăciunea – focul care luminează și aprinde inimile noastre

Desigur, adevărata rugăciune nu vine dintr-odată. Nu e lucru simplu să menţinem inspiraţia, fiind înconjuraţi de apele îngheţate ale lumii care nu se roagă. Hristos aruncă Focul Dumnezeiesc pe pământ, iar noi ne rugăm Lui ca el să aprindă inimile noastre, astfel încât noi să nu fim biruiţi de frigul cosmic, ca niciun nor negru să nu stingă flacăra strălucitoare.

Română

Rugăciunea pentru întreaga lume ne unește cu Dumnezeu și cu oamenii

Rugăciunea pentru întreaga lume ne unește cu Dumnezeu și cu oamenii

În toate încerc să am ca temei pe fericitul Stareț Siluan, marele teolog. După vederea lui Hristos, lui i s-a dat rugăciunea pentru lumea întreagă ca însuși pentru sine. Noi, cei zdrobiți și reduși la zero printr-o conștiință individualistă, nu putem să înțelegem aceasta: noi ne luptăm pentru lucruri neînsemnate.

Română

Ce poate să aline problemele sufletești ale tânărului din zilele noastre?

Ce poate să aline problemele sufletești ale tânărului din zilele noastre?

„Astăzi, mulţi tineri înnebunesc şi au probleme psihice din pricina dro­gurilor, şi plăcerilor, şi iubirii de plăceri.”

Copiii contemporani sunt foarte sensibili, tulburaţi, spun multe, însă mintea lor rămâne la suprafaţă şi adâncul lucrurilor se pierde.”

Română

De ce sunt fericiţi cei necredincioşi?

De ce sunt fericiţi cei necredincioşi?

Tocmai prin aceste cuvinte insuflate de Dumnezeu, primim răspunsul la anevoioasa întrebare: De ce sunt fericiţi cei necredincioşi?

Română

Pagini