stire

Pricina păcatelor este slava deșartă

Pricina păcatelor este slava deșartă

Pricina a tot păcatul este slava deşartă şi plăcerea. Cel ce nu le urăşte pe acestea nu va dezrădăcina patima. Rădăcina tuturor relelor s-a zis că este iubirea de argint. Dar şi aceasta e vădit că se susţine prin acelea. [... ]

Păcătuind, să nu învinovățești fapta, ci gândul. Căci dacă mintea nu o lua înainte, nu i-ar fi urmat trupul.

(Sfântul Marcu Ascetul, Filocalia, vol.I, Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, pp. 297-299)

Sursa: doxologia.ro
Română

Cele trei fapte bune prin care se lucrează pocăința

Cele trei fapte bune prin care se lucrează pocăința

Drept aceea, socotesc că lucrul pocăinţei cu aceste trei fapte bune se lucrează: întru curăţirea gândurilor, întru neîncetata rugăciune şi întru răbdarea necazurilor ce vin asupră; care [fapte bune] datoare sunt nu numai arătată ci şi gânditoare lucrare a avea, astfel încât, pe cei ce zăbovesc întru ele, nepătimaşi să-i facă.

Română

De ce deseori drepții suferă, iar păcătoșii sporesc?

De ce deseori drepții suferă, iar păcătoșii sporesc?

Iubirea lui Dumnezeu este întotdeauna dreaptă, precum și dreptatea este întotdeauna iubitoare. Dumnezeu are în sine bunătate, iubire și dreptate absolută, dar în același timp are și fericire absolută. Iar dreptatea, iubirea și binele se manifestă în această lume având în sine și fericirea. Așadar, când oamenii se îmbogățesc cu ele, în același timp ei câștigă și fericirea. Însă ceea ce se află în afara acestora, adică răul și păcatul, conține în sine suferință și chin.

Română

Fiți stăpânii canonului, nu robii acestuia!

Fiți stăpânii canonului, nu robii acestuia!

Să nu credeţi că împlinind cu exactitate şi după tipic canonul vostru zilnic faceţi ceva important. Toată valoarea canonului şi a oricărei rugăciuni se găseşte în zdrobirea de inimă şi în inima golită înaintea lui Dumnezeu. (...)

Română

Vom fi judecați și iertați după cât am iertat și-am iubit

Vom fi judecați și iertați după cât am iertat și-am iubit

Evanghelia ne prezintă un Mântuitor care ne surprinde întotdeauna; un Mântuitor Care face să ne treacă frica de judecata lui Hristos. Toată scenografia aceasta apocaliptică, ce în ultima vreme ne sfidează bunul simț și ne atacă sufletul, se vădește în Evanghelia lui Hristos mult mai simplu de depășit.

Dacă identifici un flămând, un însetat, un bolnav sau un întemnițat, dacă-i întinzi mâna, o faci cu acordul și în onoarea lui Hristos și ești onorat de Hristos.

Română

Pagini