stire

Dumnezeu, Care poate totul şi este pretutindeni, nu ni se impune

Dumnezeu, Care poate totul şi este pretutindeni, nu ni se impune

O lume întreagă se află în întunericul necunoştinţei şi în umbra morţii, flămândă şi însetată de hrana vieţii, rătăcind ca oile fără păstor, hărţuită de puterile duşmănoase ale întunericului, departe de Domnul cel atât de aproape de noi. Călătorim pe calea vieţii şi Hristos este cu noi, dar ochii noştri „sunt ţinuţi”, ca ai celor doi ucenici, care mergeau spre Emaus (Luca 22, 16); vedem pe Domnul pe ţărmul vieţii noastre şi „nu ştim că El este” (Ioan 21, 4).

Română

Singura cale care aduce fericirea

Singura cale care aduce fericirea

În şcolile teologice, în publicaţiile teologice, se poate stărui mai mult asupra adevăratului înţeles al Libertăţii personale, la care lumea de astăzi ţine aşa de mult. Omul este cu adevărat liber nu atunci când „face ce vrea”, aşa cum se crede de obicei. Această libertate anarhică, iresponsabilă este dăunătoare, şi insului, şi societăţii. Omul este cu adevărat liber numai atunci când se află în comuniune cu Dumnezeu.

Română

Din cauza păcatului, nu-L mai putem vedea pe Dumnezeu

Din cauza păcatului, nu-L mai putem vedea pe Dumnezeu

Păcatul lui Adam este „peretele cel din mijloc al vrajbei” („Slava Învierii”, Glas I), iar voia păcătoasă a omului este „zid de aramă” între om și Dumnezeu. Așa cum un zid oprește vederea a ceea ce se află dincolo de el, tot așa păcatul închide orizontul vederii lui Dumnezeu, ne închide în noi înșine ca un zid, ne face tot mai neasemănători cu Dumnezeu și de aceea ne simțim tot mai departe de El, Care ne este așa de aproape.

Română

Dumnezeu ne este mai aproape decât noi înşine

Dumnezeu ne este mai aproape decât noi înşine

Fără cea mai mică îndoială, noi ştim că Dumnezeu este prezent pretutindenea, lângă fiecare din noi; ba „ne este mai aproape decât noi înşine” (Fericitul Augustin), pentru că „în El vieţuim, ne mişcăm şi suntem” (Faptele Apostolilor 17, 28), „Ne aflăm în oceanul nemărginit, neînţeles, negrăit al lui Dumnezeu” (Părintele Dumitru Stăniloae, Dogmatica I, p. 143).

Română

De ce nu este pace în lume?

De ce nu este pace în lume?

A venit deci, pe pământ Domnul Păcii, ne-a adus o Pace fără sfârşit şi se află permanent în mijlocul nostru făcător de Pace. De ce dar, nu este pace în lume? De ce lumea, ca şi cum nu ar avea-o, o caută, o doreşte, suspină după Pace?

Dar cum înţelege lumea Pacea?

Română

„La Cuvioasa mă simt ca în Rai”

„La Cuvioasa mă simt ca în Rai”

După mai multe necazuri, m-am îmbolnăvit grav: nu mai mâncam, nu mai puteam merge la serviciu...

Am refuzat să mai apelez la psiholog şi la psihiatru, hotărând să merg la biserică. Bunul Dumnezeu a rânduit să ajung la Cuvioasa Parascheva, unde mai fusesem şi altădată. Acum m-am rugat din toată inima, cu lacrimi, până când am simţit că Maica Parascheva mi-a răspuns: când ţineam mâna pe pieptul dânsei, îl simţeam viu, de parcă era o inimă care bate. Am ajuns acasă bucuroasă, observând apoi că uşor, uşor îmi reveneam.

Română

Să facem din sufletul nostru casă primitoare lui Dumnezeu!

Să facem din sufletul nostru casă primitoare lui Dumnezeu!

Noi suntem case ale lui Dumnezeu, ogorul Lui. Iubirea lui Dumnezeu, care ne este dăruită din belşug prin Sfintele Taine şi prin slujbe, canonul personal, Rugăciunea lui lisus şi studiul cărţilor patristice, spre aceasta ţintesc: să ne zidească pe noi înşine casă trainică. Să fim neîncetat cu luare-aminte Ia noi înşine. Pe lume au existat clădiri strălucitoare, aşezăminte şi mănăstiri frumoase, care s-au pustiit. De ce credeţi că s-a întâmplat aceasta? Pentru că nu au fost oameni drepţi şi cumpătaţi care să le locuiască.

Română

Pagini