stire

Iubirea – medicamentul contra fricii

Iubirea – medicamentul contra fricii

Există vreun medicament pentru oameni și pentru neamuri împotriva fricii? Există, la Doctorul Suprem. Doctorul Suprem a scris rețeta cu acest medicament și-n Vechiul, și-n Noul Testament. Această rețetă este: Împliniți toate poruncile Mele și toate judecățile Mele; păziți-le și le împliniți și veți trăi liniștiți pe pământ (Levitic 25, 18).

Română

Când L-am „șantajat” ultima oară pe Dumnezeu?

Când L-am „șantajat” ultima oară pe Dumnezeu?

Părintele Savatie zicea că lui Dumnezeu Îi place să fie șantajat de noi. Atunci, este bine să zicem: „Doamne, eu nu mai mănânc până nu-mi dai zece la examen”?

Nu, eu zic să-L șantajați așa: Doamne, atât am să postesc, până când, chiar dacă nu voi lua zece, voi simți că Tu mi-ai dăruit nota la examen. Sau: Doamne, îngăduie-mi să Te șantajez după cum urmează: fă-mă Tu omul Tău și eu am să mă fac totdeauna omul Tău înaintea oamenilor. Și atunci, ce vor mai conta notele?!

Română

Cine seamănă clevetire culege judecată

Cine seamănă clevetire culege judecată

O femeie era stăpânită de patima grăirii deșarte. Ea vorbea în dreapta și în stânga de rău pe vecinele ei. Preotul acelei parohii a auzit aceasta și a mers să o cerceteze. În convorbirea dintre cei doi, el i-a spus să ia una din micile ei perne cu fulgi și să o verse în bătătură, ca o mică jertfă materială, și i-a făgăduit mare răsplată duhovnicească. Femeia așa a și făcut. Preotul i-a spus apoi:

– Strânge acum toți fulgii!

− Una ca asta este cu neputință!, i-a răspuns ea.

Română

Prin răzbunare ne vătămăm mai mult pe noi înșine decât pe alții

Prin răzbunare ne vătămăm mai mult pe noi înșine decât pe alții

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Când noi ne înrăim și viclenim împotriva altora, atunci împotriva noastră ne ascuțim singuri sabia și ne aducem mult mai multă vătămare nouă înșine decât altora”.

Română

Fiecare patimă se poate transforma într-o calitate a sufletului, cu ajutorul lui Dumnezeu

Fiecare patimă se poate transforma într-o calitate a sufletului, cu ajutorul lui Dumnezeu

Orice manifestare în sufletul primului om a fost la început, prin natura ei, pozitivă. Apoi, aceste manifestări au degenerat, mutilându-se şi sluțindu-se, din pricina căderii în păcat. Patimile păcătoase care se observă astăzi ‒ precum osândirea, mânia, ura, pofta şi altele ‒ la început au fost însuşiri pozitive ale sufletului omenesc.

Română

Curajul suprem al creștinului – dezgolirea sufletului prin spovedanie

Curajul suprem al creștinului – dezgolirea sufletului prin spovedanie

Sâmbătă seara, când a sosit părintele stareţ, toate păcatele mele erau scrise pe hârtie. După ce m-am pre­zentat, exprimându-mi dorinţa de a mă spovedi, am îngenuncheat. Bătrânul Simeon m-a primit cu toată bu­năvoinţa. Şi-a luat veşmintele şi a început să citească rugăciunile cu un glas blând şi domol.

Română

A te ruga fără atenție e ca și cum ai coase de zor, dar fără ață

A te ruga fără atenție e ca și cum ai coase de zor, dar fără ață

Creştinul care se roagă numai de formă e asemenea unei femei care coase de zor, cu acul fără aţă. Coase, coase înainte, dar fără nici un folos. Pierde vremea în zadar. Aşa păţesc şi oamenii lui Dumnezeu care se roagă numai de formă, de obicei numai cu buzele, iar nu şi cu mintea. Acul rugăciunilor aleargă înainte pe treptele zilelor vieţii lor, dar zadarnic, fiindcă lipseşte aţa atenţiei, a cugetării sănătoase, a adunării sau a urmăririi rugăciunilor cu mintea. Lipseşte Duhul Rugăciunii.

Română

Ai fost ocărât şi ai răbdat: aceasta este biruinţa nevăzută!

Ai fost ocărât şi ai răbdat: aceasta este biruinţa nevăzută!

Însuşi Domnul Iisus Hristos, Care a venit nu să ne înşele, ci să ne descopere adevărul despre lumea şi viaţa duhovnicească, ne-a arătat că există diavol, draci pe care El îi izgonea. (Matei 8:32) Iar în rugăciunea Tatăl nostru, El ne învaţă să ne rugăm nemijlocit aşa: „izbăveşte-ne de cel viclean,” adică de satana.

Română

Pagini