stire

Pomenirea Eroilor Neamului este în acelaşi timp un act de cult şi de cultivare a comuniunii între generaţii – Patriarhul Daniel

Pomenirea Eroilor Neamului este în acelaşi timp un act de cult şi de cultivare a comuniunii între generaţii – Patriarhul Daniel

În acest an, 2018, al Centenarului Marii Uniri, când suntem chemaţi să cultivăm gesturi de comemorare şi recunoştinţă faţă de eroii şi luptătorii români, care, de-a lungul istoriei, s-au jertfit pentru libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român, săvârşim în mod solemn, împreună cu ierarhi, clerici şi credincioși, slujba de pomenire a tuturor Eroilor neamului românesc, în Catedrala Mântuirii Neamului, simbol al întregirii României.

Română

Eroii neamului au fost pomeniţi pentru prima dată la Catedrala Naţională

Eroii neamului au fost pomeniţi pentru prima dată la Catedrala Naţională

Slujba de pomenire a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în timpul căruia au început lucrările de înălţare a edificiului reprezentativ pentru Ortodoxia românească încă de la scurt timp după întronizarea din anul 2007.

După serviciul religios, Patriarhul României a rostit un cuvânt în care a explicat de ce a ales să oficieze această slujbă înainte de sfinţirea Catedralei Naţionale.

Română

Învață să respingi ispitele înainte să te conducă la păcat

Învață să respingi ispitele înainte să te conducă la păcat

Se spunea despre un frate că a fost luptat spre hulă și se rușina să spună. Și oriunde auzea de bătrâni mari se ducea la dânșii ca să le vestească și, cum ajungea, se rușina să vestească.

Română

Hristos nu a venit la noi în „vizită”, ci a purtat toate neputințele și neajunsurile firii noastre, în afară de păcat

Hristos nu a venit la noi în „vizită”, ci a purtat toate neputințele și neajunsurile firii noastre, în afară de păcat

Este adevărat că după cădere ne-am pierdut orientarea, am uitat că suntem plăsmuiți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, că aici în această lume suntem exilați și în scurtă vreme vom pleca și ne vom întoarce la locașurile veșniciei. Dar care veșnicie? Căci veșnicie este în ambele laturi. Veșnicie este acolo unde este fericirea și bucuria cu Dumnezeu. Dar tot veșnicie este și acolo unde este osânda și conviețuirea cu diavolul.

Română

Harul nu este răsplata nevoinței, ci darul lui Dumnezeu

Harul nu este răsplata nevoinței, ci darul lui Dumnezeu

După învăţătura revelată a Bisericii, Dumnezeu este esenţă, natură şi lu­crare. Și dacă natura Sa – firea, substanţa – este de nepătruns omului, lucrarea Sa este posibil să fie simţită, înţeleasă. Lucrarea lui Dumnezeu, precum învaţă Sfântul Grigorie Palama, este dătătoare de viaţă, înţelepţitoare, îndumnezei­toare, astfel toată natura, toată zidirea participă în mod corespunzător stării ei la lucrările lui Dumnezeu, dar doar sfinţii şi îngerii participă în mod îndumnezeitor la lucrarea Lui.

Română

Viaţa duhovnicească ne dă simţul veșniciei

Viaţa duhovnicească ne dă simţul veșniciei

Viaţa duhovnicească este cea care ne dă simţul eternităţii. Cine trăieşte o viaţă duhovnicească trăieşte în Cer chiar de aici, de pe pământ. Pentru el moartea nu mai există decât ca un prag. Pentru cine trăieşte duhovniceşte, moartea nu mai este un zid, o spaimă, un sfârşit, ci este numai o trecere dintr-o viaţă duhovnicească în trup într-o viaţă duhovnicească în Cer.

Română

Rugăciunea rupe bariera pe care am pus-o între noi şi Dumnezeu

Rugăciunea rupe bariera pe care am pus-o între noi şi Dumnezeu

Despre rugăciune trebuie să spun că este, fără îndoială, o lucrare pornind de la Dumnezeu şi care se întoarce la Dumnezeu. Duhul rugăciunii este un dar pe care Duhul Sfânt îl pune în fiecare dintre noi, mai mult sau mai puţin. Noi îl facem mai activ sau mai puţin activ. Şi în acelaşi timp rugăciunea rupe o barieră care se pune între noi şi Dumnezeu.

Română

Toţi mergem către veşnicie, fie că acceptăm asta, fie că nu

Toţi mergem către veşnicie, fie că acceptăm asta, fie că nu

Ştii ce să faci dacă vrei să fii înţelept? Du-te la cimitire cu o lumânărică şi pune-o la mormântul tău, al fraţilor tăi, măcar o dată pe săptămână, duminica sau sâmbăta.

Auzi ce spune dumnezeiescul Părinte Ioan Gură de Aur: „Mergi adesea la morminte, o creştine, şi la cimitire. Că dacă adesea vei merge acolo, atâta înţelepciune ai a te învăţa, că toate şcolile filozofice din lume nu te pot învăţa mai mult!”.

Română

Pagini