stire

Dragostea acoperă mulțime de păcate

Dragostea acoperă mulțime de păcate

„Dragostea nu se poartă cu necuviinţă”, dragostea este politicoasă, binevoitoare, aduce linişte în jurul său. Se poartă cu multă cuviinţă, nu caută numai ale sale, ci se interesează şi de ceilalţi. Dragostea nu se aprinde de mânie. Unde-i mânie, nu-i iubire. Dragostea nu pune la socoteală răul, nu este pomenitoare de rău.

Română

Consecințele trândăviei declanșează un cerc vicios

Consecințele trândăviei declanșează un cerc vicios

Trândăvia, fiind o patimă greu de biruit, moleşeşte trupul.

Iar moleşindu-se trupul, se moleşeşte împreună cu el şi sufletul.

Slăbănogindu-se amândouă, prefac amestecarea sucurilor trupului prin împătimirea de plăceri.

Română

Postul este o primăvară duhovnicească

Postul este o primăvară duhovnicească

Adevărata natură a pocăinţei, pozitivă şi dătătoare de lumină, se manifestă în mod vizibil în viaţa Bisericii mai ales prin trei expresii caracteristice: liturgică – în timpul Postului Mare, sacramentală – în Taina Spovedaniei şi personală – în darul lacrimilor.

Română

Să nu ne fie viața noastră superficială și de nimic

Să nu ne fie viața noastră superficială și de nimic

Rugăciunea este cel mai mare dar pentru om. Cel care cultivă rugăciunea, se va și desfăta de ea și va simți mireasmă de flori, dulceața, mierea Harului. Se va învrednici să se unească cu Dumnezeu, să se facă una cu Dumnezeu. Să se facă îndumnezeirea în sufletul omului, să se facă dumnezeu după Har. Să nu trăim ușuratic, fără profunzime, să nu fie viața noastră superficială și de nimic.

Română

Pagini