stire

Curajul suprem al creștinului – dezgolirea sufletului prin spovedanie

Curajul suprem al creștinului – dezgolirea sufletului prin spovedanie

Sâmbătă seara, când a sosit părintele stareţ, toate păcatele mele erau scrise pe hârtie. După ce m-am pre­zentat, exprimându-mi dorinţa de a mă spovedi, am îngenuncheat. Bătrânul Simeon m-a primit cu toată bu­năvoinţa. Şi-a luat veşmintele şi a început să citească rugăciunile cu un glas blând şi domol.

Română

A te ruga fără atenție e ca și cum ai coase de zor, dar fără ață

A te ruga fără atenție e ca și cum ai coase de zor, dar fără ață

Creştinul care se roagă numai de formă e asemenea unei femei care coase de zor, cu acul fără aţă. Coase, coase înainte, dar fără nici un folos. Pierde vremea în zadar. Aşa păţesc şi oamenii lui Dumnezeu care se roagă numai de formă, de obicei numai cu buzele, iar nu şi cu mintea. Acul rugăciunilor aleargă înainte pe treptele zilelor vieţii lor, dar zadarnic, fiindcă lipseşte aţa atenţiei, a cugetării sănătoase, a adunării sau a urmăririi rugăciunilor cu mintea. Lipseşte Duhul Rugăciunii.

Română

Ai fost ocărât şi ai răbdat: aceasta este biruinţa nevăzută!

Ai fost ocărât şi ai răbdat: aceasta este biruinţa nevăzută!

Însuşi Domnul Iisus Hristos, Care a venit nu să ne înşele, ci să ne descopere adevărul despre lumea şi viaţa duhovnicească, ne-a arătat că există diavol, draci pe care El îi izgonea. (Matei 8:32) Iar în rugăciunea Tatăl nostru, El ne învaţă să ne rugăm nemijlocit aşa: „izbăveşte-ne de cel viclean,” adică de satana.

Română

Cel mai bun program de rugăciune, recomandat de către Părintele Arsenie Papacioc

Cel mai bun program de rugăciune, recomandat de către Părintele Arsenie Papacioc

Vorbiți-ne de un program de rugăciune. Cum să ne ordonăm, cum să ne disciplinăm?

Da, programul acesta este: Permanent!

Dar atunci cand trebuie să învățăm pentru școală, cum să ne mai facem rugăciunile?

Atunci când ai o meserie, fie că ești medic, că ești elev, că ești student, că ești profesor, acolo fă-ți datoria creștinește și astfel împlinești cuvântul lui Dumnezeu! Și când scapi de acolo, când nu te ocupă nimic, îți zici și rugăciunile.

Română

Harul lui Dumnezeu se pogoară peste cei smeriţi

Harul lui Dumnezeu se pogoară peste cei smeriţi

Una din cele dintâi calități ale smereniei este blândețea. Omul cu adevărat smerit este blând, dar nu numai atunci când toți sunt atenți și amabili cu el, ci și atunci când este hulit și defăimat. El nu se tulbură, nu se înfurie, ci pe toate le rabdă în tăcere. Cel smerit nu poate să nu fie blând, căci îl liniștește harul lui Dumnezeu ce se odihnește în el.

Română

Ne-am certat. Acum, să ne împăcăm!

Ne-am certat. Acum, să ne împăcăm!

Noi avem un vrăjmaș neîmpăcat - diavolul. Nu ne este el îndeajuns, încât ne mai facem vrăjmași și din frații de credință și sânge? Când ne câștigă spre vrajbă, diavolul ne face parcă mai răi chiar decât el. Niciodată un diavol nu va vrăjmăși alt diavol. Iar aici – sub apăsarea urii diavolești – om cu om se vrăjmășesc, Creștin cu Creștin, frate cu frate.

Română

Orgoliul poate sta în calea eliberării de patimi

Orgoliul poate sta în calea eliberării de patimi

Patimile îl înlănţuie pe om de natura exterioară, el devine sclavul acesteia. Dacă prin ştiinţă el se recunoaşte în teorie sclavul naturii, prin patimi el devine aceasta în mod practic, moral. Prin patimi, omul este sclavul a ceea ce este natura, o natură înjosită, devenită sălbatică în el; aceasta arată, încă o dată, faptul că natura nu poate fi atinsă în ea însăşi. Patimile sunt un amestec al minţii şi al naturii, dar al unei minţi slăbite care a pervertit natura şi aceasta, astfel pervertită, o domină.

Română

Maica Teofana Scântei – de 50 de ani, stareță a Mănăstirii Vorona

Maica Teofana Scântei – de 50 de ani, stareță a Mănăstirii Vorona

Maica Teofana s-a născut la 30 iunie 1934 în satul Chișcăreni din Săveni, județul Botoșani. A fost al șaptelea copil al părinților Costache și Maria Scântei și a primit la Botez numele Fevronia. Pe când avea aproape 8 ani, a ajuns la Mănăstirea Agafton, unde erau peste 400 de maici, și n-a mai vrut să plece. Părinții i-au acceptat dorința și au lăsat-o sub oblăduirea maicii Mitrodora Savel, monahie care s-a ocupat de educația ei duhovnicească și intelectuală.

Română

Astăzi debutează la Iași Conferinţa inaugurală IOTA 2019

Astăzi debutează la Iași Conferinţa inaugurală IOTA 2019

Astăzi debutează la Iaşi Conferinţa inaugurală a Asociaţiei Teologice Ortodoxe Internaţionale (IOTA), ce are aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Cei peste 300 de participanţi din 34 de ţări se vor întruni în 75 de sesiuni de lucru, în cadrul a 25 de grupuri tematice, cum ar fi teologie dogmatică, raportul dintre religie şi ştiinţă, eclesiologie, teologie liturgică şi altele.

Română

Pagini