stire

La rugăciune, şi trupul să ia parte!

La rugăciune, şi trupul să ia parte!

Noi ştim că la rugăciune trebuie şi trupul nostru, în toate mădularele sale, să ia parte. Între acestea, mâinile au un rol important în exprimarea rugăciunii. Trebuinţa de a lua parte şi trupul la rostirea rugăciunii, rezultă din îndemnul apostolului: „Preamăriţi-L pe Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru, ca unele ce sunt ale lui Dumnezeu” (I Corinteni 6, 20).

Română

Chemarea numelui lui Iisus Hristos ne transformă viața

Chemarea numelui lui Iisus Hristos ne transformă viața

Îndată ce vom vedea că se înmulţesc cugetele viclene şi pătimaşe în mintea şi inima noastră, să aruncăm în mijlocul lor numele Domnului nostru Iisus Hristos şi îndată se vor împrăştia ca fumul în aer, după cum şi experienţa ne învață.

Română

Imaginația din timpul rugăciunii – ne ajută sau ne face rău?

Imaginația din timpul rugăciunii – ne ajută sau ne face rău?

Ce ne spuneţi despre imaginaţie care bântuie în vremea rugăciunii?

Fericită mintea care se roagă, se închină fără imaginaţie, că Hristos n-a avut imaginaţie, fiind Dumnezeu. Adam a căzut din rai după ce a căzut în imaginaţie, că îşi imagina, după sfatul lui Lucifer, că de va mânca din pomul oprit nu va mai muri în veac.

Română

Dumnezeu nu-i cere omului imposibilul, ci inimă curată și sinceră

Dumnezeu nu-i cere omului imposibilul, ci inimă curată și sinceră

Preabunul, Preaînduratul, Preamilostivul şi Atotştiitorul Dumnezeu nu cere de la om cele ce sunt peste puterea lui. Aşadar, de la cel bolnav şi neputincios El nu cere post, privegheri, mătănii şi altele de acest fel, pentru a se putea împărtăşi cu Sfintele Taine, nici de la cel sărac nu pretinde milostenie, ci numai trei lucruri:

spovedanie curată şi împăcare cu toţi;

smerenie a inimii, cu umilinţă;

Română

De ce a făcut Dumnezeu răul?

De ce a făcut Dumnezeu răul?

Nu este posibil ca Dumnezeu să fi făcut răul. Poate că întrebarea este cum de există răul sub umbrela iubirii lui Dumnezeu?... Nu cunosc. Sincer, nu știu răspunsul. Dar să întreb și eu ceva. De ce este nevoie ca să cunoască cineva ceea ce întrebi? De ce să ne străduim să aflăm un răspuns care probabil ne depășește și sigur nu ne este de folos? Pe mine nu mă preocupă deloc asemenea lucruri, fiindcă nu mă interesează faptul „de ce”. Important este că există răul și că este puternic și amenință să ne sugrume.

Română

Dragostea acoperă mulțime de păcate

Dragostea acoperă mulțime de păcate

„Dragostea nu se poartă cu necuviinţă”, dragostea este politicoasă, binevoitoare, aduce linişte în jurul său. Se poartă cu multă cuviinţă, nu caută numai ale sale, ci se interesează şi de ceilalţi. Dragostea nu se aprinde de mânie. Unde-i mânie, nu-i iubire. Dragostea nu pune la socoteală răul, nu este pomenitoare de rău.

Română

Pagini