stire

Respingem atât de ușor oamenii, când ne uităm doar la defecte

Respingem atât de ușor oamenii, când ne uităm doar la defecte

Trandafirul este frumos, dar are şi ghimpi. Cu toate acestea, nu-l aruncăm la gunoi, ci-l păstrăm în mâini, cu bucurie, pentru că nu ne legăm de ţepi, ci de floarea şi de mirosul lui plăcut. Să ne purtăm măcar în acest fel (ca şi cu trandafirul neînsufleţit) şi cu semenul nostru, cu tovarăşul nostru, care înseamnă ceva incomparabil mai mult decât neînsufleţitul trandafir. Măcar...

Română

Nu trâmbiţa greşeala fratelui tău!

Nu trâmbiţa greşeala fratelui tău!

Dacă, în pofida strădaniei tale, fratele tău rămâne neîndreptat, atunci „spune-l Bisericii (Matei 18, 17). Şi ce înseamnă aceasta? Să trâmbiţezi despre greşeala fratelui tău în toată Biserica şi în acest fel să afle toată lumea? Domnul n-a spus „spune-l poporului”, ci „Bisericii”, deci conducătorilor (Sfântul Ioan Gură de Aur). Adică spune-l preotului, ca să facă ceva prin puterea pe care o are, prin harisma preoţiei.

Română

Duhovnicul este chirurg, terapeut şi psihiatru

Duhovnicul este chirurg, terapeut şi psihiatru

Mi s-a povestit odată că au fost operate două femei suferind de aceeaşi boală. Una a fost supusă unei grele operaţii şi s-a făcut bine. Însă când a fost operată cealaltă femeie, mâna chirurgului a tremurat şi el a tăiat puţin mai mult decât trebuia. Şi, cu toate că bolnava nu a murit imediat, starea ei s-a înrăutăţit. S-a stins după o lună. Într-un anume fel, situaţia se aseamănă şi în cazul spovedaniei. Duhovnicul se arată şi terapeut, şi chirurg, şi psihiatru, şi – desigur, înainte de toate – tămăduitor duhovnicesc.

Română

Cum să se comporte preotul cu bolnavii aflați în stadiu terminal?

Cum să se comporte preotul cu bolnavii aflați în stadiu terminal?

În zilele noastre mulţi oameni mor din pricina cancerului. În vechime, când se dădea ultima împărtăşanie celui aflat pe patul de moarte, nu se murea aşa de mult din cauza acestei boli.

Română

Noi punem început pocăinţei, iar Dumnezeu o desăvârşeşte

Noi punem început pocăinţei, iar Dumnezeu o desăvârşeşte

Îngheţul păcatului ne-a paralizat mâinile, astfel că nu putem să deschidem singuri uşa pocăinţei şi să dobândim mântuirea. Adică dorim să ne mântuim, să lepădăm de la noi jugul păcatului, dar nu putem, pentru că am fost anchilozaţi din pricina lui („mort era”, spune Hristos despre fiul risipitor, Luca 15, 32). Şi ce se întâmplă? Noi Îi arătăm lui Hristos dispoziţia noastră, voinţa noastră de a ne pocăi, iar Acesta ne deschide uşa pocăinţei!

Română

Ferește-te de cei trei aliați ai diavolului

Ferește-te de cei trei aliați ai diavolului

Deci, dacă voieşti a lua biruinţă asupra şi cu lesnire a alunga tabăra vrăjmaşilor celor gândiţi de alt neam, prin rugăciune şi prin ajutorul lui Dumnezeu întru sineţi venind şi întru adâncurile inimii intrând, caută urma acestor trei tari uriaşi ai diavolului, de uitare zic, de trândăvire şi de neştiinţă, care sunt întemeierile vrăjmaşilor celor gândiţi de alt neam, prin care celelalte patimi ale răutăţii se întăresc, lucrează şi vieţuiesc în inimile iubitorilor de dulceţuri şi în sufletele celor nepedepsiţi.

Română

Să-ți aduci aminte mereu de Dumnezeu

Să-ți aduci aminte mereu de Dumnezeu

Pomenirea lui Dumnezeu se face prin durerea inimii pentru buna-cinstire. Iar tot cel care-L uită pe Dumnezeu se împătimeşte de cele dulci şi nesimţitor (învârtoşat) se face. Dacă voieşti totdeauna a-ţi aduce aminte de Dumnezeu, nu lepăda asuprelile ca pe nişte nedrepte, ci ca pe cele ce cu dreptate vin să le rabzi.

Pentru că răbdarea adică prin fiece întâmplare porneşte aducerea aminte; iar lepădarea slăbeşte starea ostenicioasă a inimii ce priveghează, şi prin odihnă (trupească) lucrează uitarea.

Română

De ce nu sunt pedepsiți totdeauna cei răi?

De ce nu sunt pedepsiți totdeauna cei răi?

„Nimeni să nu se supere atunci când vede că cei răi şi nedrepţi sunt fericiţi în această viaţă, pentru că răsplata bunătăţii şi a răutăţii nu se face aici, pe pământ. Dacă uneori Dumnezeu ne pedepseşte după faptele noastre, plata aceasta nu este întreagă, ci o pregustare a ceea ce va fi în cealaltă viaţă. Iar lucrul acesta este lăsat de Dumnezeu pentru ca cei care nu cred în învierea morţilor şi în Judecata de apoi să se cuminţească măcar cu cele ce păţesc pe pământ.

Română

Pagini