stire

Ouăle de Paşti binecuvântate - motiv de uimire și de bucurie

Ouăle de Paşti binecuvântate - motiv de uimire și de bucurie

În Biserica Ortodoxă există obiceiul binecuvântării tuturor roadelor pământului, în special după perioadele mari de post şi la sărbătorile mari. În Molitfelnic sunt rânduite diferite rugăciuni în acest scop, cum ar fi binecuvântarea strugurilor la 6 august, ouăle şi pasca de Sfintele Paşti și altele.

Română

De ce Sfânta Lumină vine în sâmbăta Paştilor

De ce Sfânta Lumină vine în sâmbăta Paştilor

Sfânta Lumină vine sâmbăta la ora unu şi un sfert. Sfânta Lumină nu reprezintă Învierea la noi pe pământ, ci pogorârea în iad, că trebuia să se împlinească prorocia lui Isaia: „Cei ce şedeau în întuneric şi în umbra morţii, lumină va străluci peste voi; cei ce şedeau în întuneric şi în umbra morţii, va veni peste voi lumină mare”. Sâmbătă, Mântuitorul a fost în iad cu sufletul. La noi, când a înviat la miezul nopţii, a înviat cu tot cu trup, duminica, dar la ei a fost numai cu sufletul şi i-a scos.

Română

La finalul postului, s-a schimbat ceva în noi?

La finalul postului, s-a schimbat ceva în noi?

Am făcut până acum efortul de a posti. Dacă nu l-am făcut, să-l facem de aici înainte. Dumnezeu ne va primi şi pe aceia care postim de azi înainte. În noaptea Învierii, vom auzi această chemare: Veniţi, toţi care aţi postit de la început, de la mijlocul postului, care aţi postit chiar numai din ceasul al unsprezecelea, veniţi şi cei din ceasul al doisprezecelea”.

Română

Cum putem învinge frica de eșec?

Cum putem învinge frica de eșec?

Cum putem învinge frica de eșec?

Cu eșecul. Cu moartea pe moarte călcând... Moartea lui Hristos pare un eșec fundamental. Toți, acolo, în Vinerea Mare, așa au crezut. Ei bine, imaginea aceasta a eșecului total care se convertește apoi în darul total al Învierii Mântuitorului Hristos ar trebui să vă pună pe gânduri.

Română

Să nu-ți pui nădejdea în lume, fiindcă este schimbătoare

Să nu-ți pui nădejdea în lume, fiindcă este schimbătoare

Astăzi te iubeşte un boier şi-ţi făgăduieşte să-ţi facă mult bine, iar mâine întoarce dragostea în urâciune, şi te urmăreşte ca să te omoare. Şi acestea toate se fac, fiindcă lumea nu are nicio statornicie sau adevăr, cum s-a văzut lămurit nu numai la oamenii ceilalţi, ci şi la însuşi Stăpânul nostru când a intrat în Ierusalim şi L-a primit poporul cum are cinste şi slavă nemăsurată, şi în puţină vreme L-a batjocorit cu necinste şi defăimare.

Română

Să ne ducem crucea împreună cu Hristos!

Să ne ducem crucea împreună cu Hristos!

Să recunoaştem împreună că fiecare am dus şi ducem o cruce: ori avem o cruce a căsătoriei, ori avem o cruce a vieţuirii singuri, ori avem o cruce a vreunei boli, ori avem altă cruce, a vreunei supărări. Crucea trebuie dusă cu mulţumire. Crucea trebuie dusă fără cârtire. Crucea trebuie dusă cu Hristos, nu fără Hristos, şi nici în alt sens decât Golgota.

Română

IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei: Din tărâmul morții în tărâmul viețuirii celei adevărate (Scrisoare pastorală, 2019)

IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei: Din tărâmul morții în tărâmul viețuirii celei adevărate (Scrisoare pastorală, 2019)

† TEOFAN

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOP AL IAŞILOR ŞI MITROPOLIT AL MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI

Iubiţilor preoţi din parohii, cuvioşilor vieţuitori ai sfintelor mănăstiri şi drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Iaşilor:

har, bucurie, iertare şi ajutor de la Dumnezeu Cel în Treime preaslăvit – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt

 

Iubiţi fraţi preoţi,

Cuvioşi Părinţi şi Cuvioase Maici,

Drept-slăvitori creştini,

Română

Fiecare Sfântă Liturghie este o rază din Paştile cele mari şi preasfinţite

Fiecare Sfântă Liturghie este o rază din Paştile cele mari şi preasfinţite

Sfânta Liturghie este o sărbătorire cuprinzătoare în înţelesul că în ea se rezumă, se cuprinde într-un timp scurt, ceea ce s-a întâmplat în timpi mai îndelungaţi, ceea ce s-a întâmplat în istoria Bisericii şi ceea ce sărbătorim noi. Nu trebuie să aşteptăm Paştile, până când mai vin o dată Paştile, pentru că fiecare Sfântă Liturghie e şi Sfintele Paşti.

Română

Pagini