stire

Învierea presupune o credinţă în stare a depăși limitele minţii omeneşti

Învierea presupune o credinţă în stare a depăși limitele minţii omeneşti

Învierea, mister care depăşeşte şi sfărâmă înţelegerea omenească, presupune o credinţă în stare a transcede totul, a trece dincolo de limitele minţii omeneşti, a sesiza ori bănui că ea nu este din lumea aceasta, că stabileşte o legătură directă cu Dumnezeu, a realiza că prin credinţă în ce este de necrezut intrăm – aşa cum enunţa marele nostru Mircea Eliade – în relaţie cu misterele din urmă ale creaţiei şi cu lucrările necreate ale lui Dumnezeu.

Română

380 de ani de la sfințirea bisericii Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi

380 de ani de la sfințirea bisericii Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi

În ziua de 6 mai, a.c., potrivit rânduielilor creștin ortodoxe, în biserica Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași se va săvârși slujba parastasului pentru Domnul Moldovei Vasile Lupu, la împlinirea a 380 de ani de la sfințirea bisericii de către Sf. Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei.

Programul liturgic va începe la ora 7.30, cu Miezonoptica, Utrenia și Ceasul 1, urmate, la ora 9.00, de Sfânta Liturghie, și se va încheia cu slujba parastasului.

Sursa: doxologia.ro
Română

Cum să simțim în rugăciune prezența lui Dumnezeu

Cum să simțim în rugăciune prezența lui Dumnezeu

Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea. Să participe întreg omul Ia rugăciune, întreaga-i fiinţă. Rugăciunea să devină din ce în ce mai vie, mai arzătoare, astfel încât omul să simtă că într-adevăr se află sub Acoperământul Domnului, sub ocrotirea harului Lui.

Română

Egoismul dărâmă toate virtuțile

Egoismul dărâmă toate virtuțile

Părintele Eusebiu era îngăduitor, dar şi aspru, acolo unde trebuia. Spre exemplu, atunci când, în Ioc de pocăinţă, de părere de rău, vedea egoism şi duh pretenţios, răspundea:

Română

Să nu stăm departe de Trupul și Sângele Mântuitorului!

Să nu stăm departe de Trupul și Sângele Mântuitorului!

Omul este chemat să se apropie în mod regulat de Paharul Vieţii. Cea mai frumoasă şi cea mai sfântă invitaţie: „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste apropiaţi-văl”, spune preotul, nicidecum „depărtaţi-vă”. ÎI luăm pe Hristos Cel răstignit şi înviat şi primim bucuria Cerului încă de aici, deoarece „împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul nostru”.

Română

Flecăreala: al doilea pas în dezvoltarea mândriei

Flecăreala: al doilea pas în dezvoltarea mândriei

Apare convingerea sinceră de propria întâie­tate. Adeseori, aceasta se exprimă printr-o logo­ree neînfrânată – căci ce este flecăreala, decât, pe de o parte, lipsă de modestie, iar pe de alta, delectare de sine prin procesul primitiv al desco­peririi de sine?

Natura egoistă a logoreei nu se împuţinează deloc în urma faptului că ea atinge uneori o temă serioasă: omul mândru poate vor­bi despre smerenie şi tăcere, poate ridica în slăvi postul, poate dezbate problema: ce este mai pre­sus, faptele bune sau rugăciunea?

Română

Preocu­parea de sine, prima etapă în dezvoltarea mândriei

Preocu­parea de sine, prima etapă în dezvoltarea mândriei

Vom încerca să punem în evidenţă etapele principale ale dezvoltării mândriei, pornind de la uşoara mulţumire de sine, până la extrema în­tunecare a sufletului şi pierzarea deplină.

Română

Patima de a comanda – o altă etapă în dezvoltarea mândriei

Patima de a comanda – o altă etapă în dezvoltarea mândriei

Încrederea în sine se transformă rapid în pa­tima de a comanda; el atentează la libertatea al­tora (fără să suporte nici cel mai mic atentat la libertatea sa), dispune de atenţia, de timpul, de puterile altora, devine obraznic şi tupeist. Trea­ba lui este importantă, treaba altuia e un fleac. De toate se apucă, în toate se bagă.

Română

Pagini