stire

De ce nu sunt pedepsiți totdeauna cei răi?

De ce nu sunt pedepsiți totdeauna cei răi?

„Nimeni să nu se supere atunci când vede că cei răi şi nedrepţi sunt fericiţi în această viaţă, pentru că răsplata bunătăţii şi a răutăţii nu se face aici, pe pământ. Dacă uneori Dumnezeu ne pedepseşte după faptele noastre, plata aceasta nu este întreagă, ci o pregustare a ceea ce va fi în cealaltă viaţă. Iar lucrul acesta este lăsat de Dumnezeu pentru ca cei care nu cred în învierea morţilor şi în Judecata de apoi să se cuminţească măcar cu cele ce păţesc pe pământ.

Română

De ce paraliticului de la Vitezda nu i se cere credință?

De ce paraliticului de la Vitezda nu i se cere credință?

Se poate pune întrebarea: De ce Domnul nu i-a pus acestui bolnav obişnuita întrebare: „Crezi tu asta?”. De ce nu a căutat în el credinţa, aşa cum a făcut El cu mulţi alţii?

Dar credinţa acestui suferind nu este mai mult decât lămurită? El a zăcut vreme de treizeci şi opt de ani cu răbdare în locul acesta, cu nădejdea de a primi ajutor din cer. Asta înseamnă nu numai că el crede în lucrarea minunată a îngerului lui Dumnezeu; într-un fel, el crede şi în Domnul Iisus, deşi nu-L numeşte Domn.

Română

Mi-e sete și foame de Tine, Doamne!

Mi-e sete și foame de Tine, Doamne!

Mi-e sete, Doamne, mi-e foame, sunt tare ostenit de atâţia ani de când rătăcesc pe căile acestui pământ. De 25 de ani umblu pe drumul păcatului. De 25 de ani stau ca slăbănogul de la Vitezda şi nu are cine să mă arunce în baia pocăinţei pentru a afla mântuirea.

Română

Maica Domnului – părtaşă la taina mântuirii

Maica Domnului – părtaşă la taina mântuirii

Desigur că Hristos este singurul mântuitor al oamenilor. Însă Dumnezeu a voit ca toată lucrarea de mântuire înfăptuită de El să depindă de consimţământul dat de Fecioara Maria la închinarea Arhanghelului Gavriil, în ziua Bunei Vestiri. Pentru aceasta, slujbele ortodoxe ne-o prezintă pe Maica Domnului, în nenumărate imne poetice, ca fiind părtaşă la lucrarea mântuirii noastre.

Română

Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu

Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu

Această titulatură de Maică a lui Dumnezeu, Theotokos, a rămas denumirea privilegiată a Fecioarei Maria în toată lumea ortodoxă. Ea nu este numită niciodată de ortodocşi numai „Maria” sau numai „Sfânta Fecioară”, în Ortodoxie, rugăciunea echivalentă pentru „Bucură-te, Marie, cea plină de har” este următoarea:

Română

Maica Domnului – icoana personală a Bisericii

Maica Domnului – icoana personală a Bisericii

Sinodul al III-lea Ecumenic de la Efes este cel care a dat impuls răspândirii deosebite a cinstirii Maicii Domnului în Biserică. Un alt sinod ecumenic, al Vll-lea, de la Niceea (787) a avut însă, mai cu seamă în Răsărit, o mare influenţă asupra dezvoltării cultului cinstirii icoanelor, în general, şi a icoanelor Maicii Domnului, în special.

Română

Dacă noi Îi cerem ajutorul, Dumnezeu ni-l va trimite cu siguranță

Dacă noi Îi cerem ajutorul, Dumnezeu ni-l va trimite cu siguranță

Scrisorile noastre sunt rugăciunile. Scrisorile noastre sunt scrise uneori cu lacrimi, alteori cu bucurie, uneori cu mâhnire, alteori cu recunoștință. Să avem curajul de a-I scrie lui Dumnezeu, să avem curajul de a-i scrie Maicii Domnului, să avem curajul de a le scrie Sfinților. Și să nu deznădăjduim dacă ajutorul nu vine atunci când vrem noi, pentru că, de multe ori, avem de ispășit perioadă de pedeapsă pentru păcatele noastre, timp de pocăință și spovedanie.

Română

Să nu munciți fără a vă ruga!

Să nu munciți fără a vă ruga!

Ori în biserică de eşti, ori în casa ta, ori în ţarină, ori de paşti oi, ori de zideşti sau clădeşti, ori la ospeţe de te afli, de rugăciune să nu te depărtezi. Când poţi, pleacă-ţi şi genunchii; iar când nu poţi, roagă-te cu mintea: seara, dimineaţa şi în amiazăzi. Dacă rugăciunea, ca o povăţuitoare, va fi făcută înaintea lucrului, când, sculându-te din pat, mişcările tale cele dintâi prin rugăciune se vor face, atunci păcatul nu află intrare asupra sufletului tău.

Română

Putem vorbi mereu cu Dumnezeu

Putem vorbi mereu cu Dumnezeu

Când trecem pe o punte, pe deasupra unor ape repezi, mari şi adânci, pentru a nu ameţi privind repeziciunea lor, privim înainte, ori către cer. Aşa trebuie să facem noi şi atunci când ne înconjoară şi ne învăluiesc apele ispitelor. Să nu ne tulburăm, nici să ne împuţinăm; ci obişnuindu-ne din vreme cu rugăciunea, să ne întoarcem ochii şi sufletul nostru la Dumnezeu, de unde ne vine ajutorul. Dumnezeu ne iubeşte şi vrea ca întotdeauna să fim cât mai aproape de El, să stăm în legătură strâns uniţi cu El, să vorbim întotdeauna cu El.

Română

Pagini