stire

În biserică, glasul dumnezeiesc ajunge la inimile noastre

În biserică, glasul dumnezeiesc ajunge la inimile noastre

Să ne adunăm la biserică, căci aici vom primi tămăduire sufletelor şi trupurilor noastre; aici se săvârşeşte pentru noi în chip nespus mare taină; aici dumnezeiescul glas glăsuieşte la urechile inimilor noastre; aici întunericul păcatului se izgoneşte de la inimile noastre; aici Dumnezeiescul Fiu stă deasupra mesei în chip de negrăit, vărsându-Şi ca un miel sfântul Său sânge pentru noi, pentru iertarea păcatelor noastre, voind să ne facă moştenitori ai Împărăţiei Sale.

Română

Pe măsură ce ne smerim, Duhul Sfânt Se lasă simțit

Pe măsură ce ne smerim, Duhul Sfânt Se lasă simțit

Pe măsura smereniei, Duhul Sfânt te ridică. Un sfânt părinte spune aşa: „Vei trânti şi vei fi trântit.” Nu trebuie să te trântească; să-l trânteşti trebuie. Şi cum poţi să-l trânteşti? Cu „Doamne Iisuse...” şi cu smerenia. Duhul Sfânt îl trânteşte, nu noi... Dar tot prin noi, diavolul face invers: tot prin noi huleşte pe Dumnezeu; şi tot prin noi Duhul Sfânt pedepseşte pe diavol.

Română

Mintea să lucreze necontenit rugăciunea

Mintea să lucreze necontenit rugăciunea

În lupta pentru smerenie, în unele dăţi, diavolul se amestecă cu mintea omului. Cât mintea este în rugăciune, nu se poate amesteca, stă departe...; dar el pândeşte momentul când mintea-i goală, n-are lucrare. Atunci diavolul dă năvală şi atacă în direcţia unde-i mai slab omul. Şi, de exemplu, face aşa: îţi spune că eşti mai bun decât cutare...

Română

Bucuriile duhovnicești nu se cer, ci se dobândesc

Bucuriile duhovnicești nu se cer, ci se dobândesc

Sunt unele dăţi, când simţi cum Duhul Sfânt îţi adună mintea din împrăştiere şi cum îţi duce mintea în inimă; şi acolo zici „Doamne Iisuse...”. Şi când ţi-a obosit mintea zicând „Doamne Iisuse...”, atunci ai o adâncă smerenie. Iar atunci, Duhul cel Sfânt îţi poate lua sufletul şi te simţi că te-a răpit în rai. În timpul acela nu te mai rogi, numai te bucuri de slava lui Dumnezeu – astea când rânduieşte Bunul Dumnezeu – şi când te aduce, îţi dă înapoi rugăciunea inimii.

Română

Nu spune nebuneşte: N-am niciun chef să mă rog

Nu spune nebuneşte: N-am niciun chef să mă rog

Nu fă din rugăciune roaba bunului tău plac. Nu spune nebuneşte: N-am niciun chef să mă rog. E o ocară adusă lui Dumnezeu, şi adevărată hulă.

Rugăciunea să-ţi fie ţie lege necălcată. E vorba aici de viaţă şi de moarte. Că nu respiri după cum ţi-e voia, nu cauţi pricini şi prilej ca să respiri. Nu întrebi: La ce bun să respir, de ce respir eu, oare? Atâta ştii: mor de nu respir.

Română

Dracii nu se scot din om cu vorbe, fie ele vorbe sfinte

Dracii nu se scot din om cu vorbe, fie ele vorbe sfinte

Dracii nu se scot din om cu vorbe, fie ele vorbe sfinte. Ci cu puterea Duhului alungă dracul cel care are duh puternic, că-i grea lucrarea şi sleieşte de puteri.

Şi izbuteşte având milă şi dragoste de frate şi voind să-l vadă izbăvit de rele. Aşa, uitând de sine, lasă să lucreze marea putere a lui Dumnezeu.

Română

Lupţi, ca să ai parte mereu de biruinţă

Lupţi, ca să ai parte mereu de biruinţă

Se înşeală cel ce crede că-i neîntinat de patimi. (Numai sfinţii ajung curaţi cu harul lui Dumnezeu, prin mare nevoinţă). Neştiutor şi orb, lipsit de lumina ce-o dă traiul duhovnicesc, nu-şi cunoaşte boala. De voieşte însă să vieţuiască în Domnul, patimile i se arată sub chip de ispite; căci dracii ne ispitesc cu patimile noastre.

Română

Prin ascultare și tăierea voii putem dobândi Duhul Sfânt

Prin ascultare și tăierea voii putem dobândi Duhul Sfânt

Dar care este semnul că în urma unei colaborări teandrice, s-a zămislit omul cel nou? Răspunsul ni-l dă Patericul: „Femeia atuncea cunoaşte că a zămislit, când i se va opri sângele. Aşa dar şi sufletul, atuncea cunoaşte că a primit Duh Sfânt, când i se vor opri patimile cele ce curg jos dintr-însul”.

Română

Pagini