stire

Oriunde trăiești, păstrează frumusețea vieții

Oriunde trăiești, păstrează frumusețea vieții

Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă în mod repetat că toţi oamenii au aceeaşi capacitate de a creşte duhovniceşte, indiferent de circumstanţele biologice sau de starea lor civilă – fie ei căsătoriţi sau nu:

Română

Slava deşartă – pericol pentru sufletul care lucrează virtuțile

Slava deşartă – pericol pentru sufletul care lucrează virtuțile

Slava deşartă schimbă firea omului, îi strică caracterul şi-l îndeamnă să asculte cu repeziciune orice laudă pusă pe seama lui. Ea risipeşte ostenelile şi truda nevoitorului duhovnicesc şi se face primejdie de moarte pentru comoara sufletului. Este înaintemergătoarea trufiei, naufragiu la ţărm, furnică la treierat.

Română

5 definiţii de la Sfântul Diadoh

5 definiţii de la Sfântul Diadoh

Credință, nădejde, răbdare, neiubire de arginți, cunoștință

1.    Definiţia credinţei: cugetare nepătimaşă despre Dumnezeu.

2.    Definiţia nădejdii: călătoria minţii spre cele nădăjduite.

3.    Definiţia răbdării: stăruinţa neîncetată de a vedea cu ochii înţelegerii pe Cel nevăzut, ca văzut.

4.    Definiţia neiubirii de argint: a vrea să nu ai bani, aşa cum vrea cineva să aibă.

Română

Ce se întâmplă când vorbim prea mult?

Ce se întâmplă când vorbim prea mult?

Precum uşile băilor, deschizându-se necontenit, împing căldura dinăuntru afară, aşa şi sufletul când vrea să vorbească multe, chiar dacă le-ar spune toate bune, împrăştie şi slăbeşte puterea ţinerii de minte prin poarta grăitoare.

Prin aceasta mintea uită să spună lucrurile care se cuvin la vreme potrivită şi împărtăşeşte de-a valma oricui se nimereşte o amestecătură de gânduri, nemaiavând nici pe Duhul Sfânt, care să-i păzească cugetarea ferită de năluciri.

Română

Cum să stăm în biserică?

Cum să stăm în biserică?

Dacă venim în casa lui Dumnezeu, trebuie să venim îmbrăcaţi în haina noastră duhovnicească. Adeseori stăm în biserică, ascultăm predica şi cântările, dar gândul nostru cine ştie unde pleacă! Mai vorbiţi între voi, vă mai uitaţi cum e îmbrăcat cutare sau cutare, şi nu acesta este sensul venirii voastre la biserică.

Română

De ce ne simțim străini în lumea aceasta?

De ce ne simțim străini în lumea aceasta?

Ne-am luat pe umerii noştri, când am devenit creştini, această mare povară a Crucii: de a trece printr-o lume păgână, o lume în care suntem străini şi pentru care va veni Cineva şi va spune ca în acea cântare bisericească: „Dă-mi-l Mie pe străinul acesta, care n-a avut unde să-şi plece capul cât a trăit pe pământ”.

Română

Dumnezeu apreciază străduinţa mai mult decât rezultatul

Dumnezeu apreciază străduinţa mai mult decât rezultatul

În faţa lui Dumnezeu nu contează cantitatea, ci străduinţa, o intensitate în străduinţă, pentru că toţi ne străduim într-un fel. Dacă te străduieşti să faci o rugăciune şi n-o faci cum trebuie, Dumnezeu primeşte silinţa ta. Dacă te străduieşti să faci un bine cuiva şi dai foarte puţin – pentru că nu ai mai mult – Dumnezeu preţuieşte aceasta.

Română

Pagini