stire

După învierea ta tânjeşte Iisus

După învierea ta tânjeşte Iisus

Darul iertării păcatelor e mai mare decât darul minunilor, întrucât priveşte sufletul, pe când minunile privesc de obicei trupul. O iertare a sufletului, o curăţire a lui, uneori e o adevărată înviere din morţi, şi-i mai de preţ aceasta decât a tămădui un picior.

Română

(Foto) Biserica Învierii din Ierusalim

(Foto) Biserica Învierii din Ierusalim

Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, îngerii O laudă în Ceruri, și pe noi pe pământ ne învrednicește cu inima curată să Te slăvim!

Autor: Oana Nechifor
Sursa: doxologia.ro
Română

Uimirea și bucuria Învierii lui Hristos

Uimirea și bucuria Învierii lui Hristos

Fiind întins pe Cruce, Iisus Hristos a zis: „S-a terminat!”. Dar după aceea, prin moarte, L-a primit iadul. Şi, de acolo, El a eliberat drepţii Vechiului Testament. Icoana Învierii arată toate aceste lucruri: cum S-a pogorât la iad, a eliberat drepţii Vechiului Testament, a înviat, S-a arătat femeilor mironosiţe, cărora un înger le-a vestit: „A înviat, nu este aici!”.

Română

Ouăle de Paşti binecuvântate - motiv de uimire și de bucurie

Ouăle de Paşti binecuvântate - motiv de uimire și de bucurie

În Biserica Ortodoxă există obiceiul binecuvântării tuturor roadelor pământului, în special după perioadele mari de post şi la sărbătorile mari. În Molitfelnic sunt rânduite diferite rugăciuni în acest scop, cum ar fi binecuvântarea strugurilor la 6 august, ouăle şi pasca de Sfintele Paşti și altele.

Română

De ce Sfânta Lumină vine în sâmbăta Paştilor

De ce Sfânta Lumină vine în sâmbăta Paştilor

Sfânta Lumină vine sâmbăta la ora unu şi un sfert. Sfânta Lumină nu reprezintă Învierea la noi pe pământ, ci pogorârea în iad, că trebuia să se împlinească prorocia lui Isaia: „Cei ce şedeau în întuneric şi în umbra morţii, lumină va străluci peste voi; cei ce şedeau în întuneric şi în umbra morţii, va veni peste voi lumină mare”. Sâmbătă, Mântuitorul a fost în iad cu sufletul. La noi, când a înviat la miezul nopţii, a înviat cu tot cu trup, duminica, dar la ei a fost numai cu sufletul şi i-a scos.

Română

La finalul postului, s-a schimbat ceva în noi?

La finalul postului, s-a schimbat ceva în noi?

Am făcut până acum efortul de a posti. Dacă nu l-am făcut, să-l facem de aici înainte. Dumnezeu ne va primi şi pe aceia care postim de azi înainte. În noaptea Învierii, vom auzi această chemare: Veniţi, toţi care aţi postit de la început, de la mijlocul postului, care aţi postit chiar numai din ceasul al unsprezecelea, veniţi şi cei din ceasul al doisprezecelea”.

Română

Pagini