stire

Sfânta Fecioară este modelul desăvârşit pentru toate mamele, de pretutindeni şi de totdeauna

Sfânta Fecioară este modelul desăvârşit pentru toate mamele, de pretutindeni şi de totdeauna

Ca „Maică a Vieţii”, Sfânta Fecioară este şi modelul desăvârşit pentru toate mamele, de pretutindeni şi de totdeauna. Femeile creştine nu sunt şi nu trebuie să fie simple „fiice ale Evei”; chemarea lor este de a se sili să devină fiice ale Maicii Domnului, atât prin împărtăşirea de darurile Fiului ei, Iisus Hristos, cât şi prin imitarea virtuţilor ei.

Română

Buna Vestire – „evanghelia” despre Maica Domnului

Buna Vestire – „evanghelia” despre Maica Domnului

Buna Vestire nu este însă numai o „evanghelie” către Maica Domnului, ci şi o „evanghelie” despre Maica Domnului. Într-adevăr, deşi textul menţionat ne spune foarte multe despre Fiul lui Dumnezeu întrupat, oferindu-ne o adevărată sinteză a hristologiei, el ne spune şi cel mai mult, din întregul Noul Testament despre Maica Domnului.

Română

Care este calea care duce la sfințire și desăvârșire?

Care este calea care duce la sfințire și desăvârșire?

Necunoaşterea lucrării practice în viaţa duhovnicească naşte în mintea omului contemporan multe semne de întrebare, pe care le auzim continuu în întâlnirile şi în discuţiile noastre zilnice. Sfinţirea, adică „desăvârşirea după Dumnezeu”, şi conţinutul ei esenţial aproape întotdeauna sunt interpretate greşit de către cei care se află departe de adevărata experienţă. Să-mi fie îngăduit să citez cu frică şi sfială câteva din judecăţile Părinţilor referitoare la aceasta, pentru a se face înţelese sensul şi însemnătatea sfinţirii potrivit duhului Sfinţilor Părinţi. 

Română

Creștem duhovnicește prin respectarea rânduielilor

Creștem duhovnicește prin respectarea rânduielilor

Un alt motiv, la fel de necesar, care impune rânduiala programului este nestatornicia caracterului omului după căderea lui Adam. Dar şi starea de păcătoşenie, pe care fiecare dintre noi o poartă, toceşte curajul şi hotărârea. De asemenea, şi lipsa de experienţă, neştiinţa, felul necunoscut al războiului nevăzut şi inegalitatea acestei lupte, măresc, cum este şi firesc, descurajarea. Niciun alt factor omenesc nu întăreşte atât de mult reuşita noastră, cum fac hotărârea noastră tare şi stăruitoare şi programul bine rânduit.

Română

Pagini