stire

Iubirea este explicaţia Creaţiei

Iubirea este explicaţia Creaţiei

Acum câţiva ani, m-am dus în Pustie, am intervenit eu, ca să gust aroma sfinţeniei Asceţilor noştri şi să primesc binecuvântare. Un prieten Pustnic m-a condus la Coliba altui Pustnic despre care aveam informaţii că era un om sfânt. Avea obiceiul să repete din adâncuri, uşor schimbat, cuvântul profetic: „O, Doamne, trimite-mi lumina Ta şi adevărul Tău. Acestea m-au călăuzit şi m-au adus pe mine în muntele Tău cel sfânt şi în corturile Tale” (Psalmul 42, 3). Spuneau cei ce se nevoiau împreună cu el că era ciudat şi aspru în cuvintele lui. I-am adresat întrebarea:

Română

Umblați în dragostea lui Dumnezeu!

Umblați în dragostea lui Dumnezeu!

Să ne apropiem, așadar, strigând Celui ce ne-a făcut din lut: „Întoarce-Te, Doamne, din Cer, și milostivește-te spre noi, că noi suntem lut și Tu ești Cel ce ne-ai plăsmuit pe noi”. Luați jugul bunătății, purtați povara cea ușoară, cea liniștitoare și plină de blândețe și odihna sufletelor. Căci este oglinda curată a slavei Atotțiitorului, Care ne preschimbă pe noi în chip al nestricăciunii, în duhul nestricăcios.

Română

Cugetul evlavios este stăpânitor patimilor!

Cugetul evlavios este stăpânitor patimilor!

Stăpânitor patimilor este cugetul evlavios. Căci este legat de trup ca o moară care stăpânește vânturile care bat. Tot așa, cugetul evlavios stăpânește gândurile care curg, prin cercetarea și condamnarea lor, pentru ca, prin cugetul care stăpânește, să se vădească trupul și patimile mișcate în trup. 

Română

Preotul nu propovăduieşte învăţătura sa, ci pe cea a lui Dumnezeu

Preotul nu propovăduieşte învăţătura sa, ci pe cea a lui Dumnezeu

Diavolii urăsc sfaturile îndrumătorilor duhovniceşti ex­perimentaţi, dar tu ia aminte la aceste sfaturi în mod deose­bit.

Ţine minte că dacă omul nu spune tot părintelui duhovnicesc, atunci drumul îi este strâmb, iar când spune tot, mer­ge drept în Împărăţia Cerurilor. Preotul nu propovăduieşte învăţătura sa, ci pe cea a lui Dumnezeu.

(Părintele Valentin Mordasov, duhovnicul de la Pskov, Învăţături şi întâmplări minunate, Editura Sophia, Bucureşti, 2011)

Română

Cel mai important este să faci fapte de pocăinţă

Cel mai important este să faci fapte de pocăinţă

Cel mai important este să faci fapte de pocăinţă; să renunţi la păcate. Nu putem să ne îndreptăm repede precum ne-am dori. Îndreptarea şi vindecarea noastră se petrec treptat, frecventând slujbele bisericeşti.

Este nevoie de timp, răbdare şi trebuie să te rabzi pe tine. Firea noastră păcătoasă nu poate împlini dintr-o dată Legea lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu.

Română

Cel care este prezent în biserică Îl preamăreşte pe Domnul

Cel care este prezent în biserică Îl preamăreşte pe Domnul

Cel care este prezent în biserică Îl preamăreşte pe Domnul şi Domnul îl va preamări pe el. Biserica este Raiul pe pământ. Ascultând cuvântul lui Dumnezeu, Îl asculţi pe Domnul. Trebuie să îmbibăm sufletul nostru cu cuvântul lui Dumnezeu.

Ce loc este mai potrivit şi mai de folos pentru suflet decât Biserica lui Dumnezeu, unde vorbim în rugăciune cu Domnul? Mulţi iudei care frecventau templul şi care L-au văzut pe Hristos şi faptele Lui, au crezut.

Română

Pagini