stire

Când a fost întemeiată Taina Sfintei Împărtăşanii?

Când a fost întemeiată Taina Sfintei Împărtăşanii?

Taina Sfintei Împărtăşanii a fost întemeiată de Hristos la Cina cea de Taină, în Joia Mare, când, mâncând cu ucenicii Săi, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi a dat-o lor, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.” Apoi, luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: „Beţi dintru acesta toţi, acesta este sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” (Matei 26, 26-28).

Română

Care sunt foloasele spovedaniei făcute cu regularitate?

Care sunt foloasele spovedaniei făcute cu regularitate?

Sfânta Spovedanie, făcută regulat, cu căinţă şi canon, ne aduce iertare şi dezlegarea tuturor păcatelor de la Botez până la ultima mărturisire.

Sfânta Spovedanie ne împărtăşeşte harul Duhului Sfânt şi ne împacă din nou cu Hristos, pe Care Îl mâniem cu păcatele noastre.

Sfânta Spovedanie ne aduce lacrimi, căinţă, smerenie şi putere de sus să punem început de viaţă duhovnicească.

Română

Rugăciunea – focul care luminează și aprinde inimile noastre

Rugăciunea – focul care luminează și aprinde inimile noastre

Desigur, adevărata rugăciune nu vine dintr-odată. Nu e lucru simplu să menţinem inspiraţia, fiind înconjuraţi de apele îngheţate ale lumii care nu se roagă. Hristos aruncă Focul Dumnezeiesc pe pământ, iar noi ne rugăm Lui ca el să aprindă inimile noastre, astfel încât noi să nu fim biruiţi de frigul cosmic, ca niciun nor negru să nu stingă flacăra strălucitoare.

Română

Rugăciunea pentru întreaga lume ne unește cu Dumnezeu și cu oamenii

Rugăciunea pentru întreaga lume ne unește cu Dumnezeu și cu oamenii

În toate încerc să am ca temei pe fericitul Stareț Siluan, marele teolog. După vederea lui Hristos, lui i s-a dat rugăciunea pentru lumea întreagă ca însuși pentru sine. Noi, cei zdrobiți și reduși la zero printr-o conștiință individualistă, nu putem să înțelegem aceasta: noi ne luptăm pentru lucruri neînsemnate.

Română

Ce poate să aline problemele sufletești ale tânărului din zilele noastre?

Ce poate să aline problemele sufletești ale tânărului din zilele noastre?

„Astăzi, mulţi tineri înnebunesc şi au probleme psihice din pricina dro­gurilor, şi plăcerilor, şi iubirii de plăceri.”

Copiii contemporani sunt foarte sensibili, tulburaţi, spun multe, însă mintea lor rămâne la suprafaţă şi adâncul lucrurilor se pierde.”

Română

De ce sunt fericiţi cei necredincioşi?

De ce sunt fericiţi cei necredincioşi?

Tocmai prin aceste cuvinte insuflate de Dumnezeu, primim răspunsul la anevoioasa întrebare: De ce sunt fericiţi cei necredincioşi?

Română

„De câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui!”

„De câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui!”

De îndată ce-am greșit, cu zdrobire neprefăcută să ne întoarcem cu rugăciune către Dumnezeu și să ne pocăim cu adâncime! Aceasta măcar ne-a fost dată, aceasta stă în puterile noastre. Prin rugăciune, credința noastră se va întări, inima se va înmuia tot mai mult și duhul nostru se va smeri.

Română

Pagini