stire

Rugăciunea s-o iei cu tine, oriunde ai fi

Rugăciunea s-o iei cu tine, oriunde ai fi

Să nu aştepţi duminica, sau praznic, ori sărbătoare, sau deosebiri de loc; ci precum zice Prorocul David: „În tot locul Stăpânirii Lui”. Astfel, ori în biserică de eşti, ori în casa ta, ori în ţarină, ori de paşti oi, ori de zideşti sau clădeşti, ori la ospeţe de te afli, de rugăciune să nu te depărtezi.

Română

Dumnezeu ne vrea cu inimă de copil

Dumnezeu ne vrea cu inimă de copil

Omul mare se mişcă mental, egoist, din interes, lumeşte, în păcat, în răutăţi. Când creşte şi încetează cu desăvârşire să trăiască din inimă, copilăreşte, atunci „ştie pe deplin ce face”, atunci funcţionează cerebral, cunoaşte deplin şi din experienţă, precum au cunoscut Adam şi Eva, după căderea lor, când au pierdut atârnarea copilărească, inimoasă, de Dumnezeu. Însă Dumnezeu ne vrea copii şi de aceea ne spune că, de nu vom deveni copii, nu vom putea intra în Împărăţia Cerurilor.

Română

Maica Domnului este „scumpa noastră mamă obștească”

Maica Domnului este „scumpa noastră mamă obștească”

Viaţa cea mai strălucită a unei femei, a unei fiinţe omeneşti, apare între oameni. Sufletul ei cel preacurat şi sfânt n-a ajuns încă nimeni să-l desluşească. Ea a trăit pe Pământ acum aproape 2000 de ani. Toate laudele, toate acatistele, toate meridianele de la răsărit şi de la apus și de pe tot pământul nu pot s-o laude după vrednicie.

Română

Noi înșine să fim dovada prezenței lui Dumnezeu în lume!

Noi înșine să fim dovada prezenței lui Dumnezeu în lume!

Putem începe viața creștină într-un mod foarte simplu. În primul rând, trebuie să începem cu credința, altfel spus, cu certitudinea că dacă este adevărat că suntem, singuri sau împreună, mădulare ale Trupului lui Hristos, tot ce se adeverește despre Hristos se poate adeveri și despre noi. Hristos ne-a încredințat că prin puterea Lui și a Duhului Sfânt vom putea face aceste lucruri pe care El le-a făcut, și chiar mai mult.

Română

Curajul suprem al creștinului – dezgolirea sufletului prin spovedanie

Curajul suprem al creștinului – dezgolirea sufletului prin spovedanie

Sâmbătă seara, când a sosit părintele stareţ, toate păcatele mele erau scrise pe hârtie. După ce m-am pre­zentat, exprimându-mi dorinţa de a mă spovedi, am îngenuncheat. Bătrânul Simeon m-a primit cu toată bu­năvoinţa. Şi-a luat veşmintele şi a început să citească rugăciunile cu un glas blând şi domol.

Română

Nădejdea șterge lacrimile sufletului rănit

Nădejdea șterge lacrimile sufletului rănit

Nădejdea în Domnul alungă deznădejdea întunecată, plină de spaime, chemând mila dumnezeiască și mântuirea. Nădejdea în Domnul îi izbăvește pe cei căzuți. Nădejdea la mila lui Dumnezeu îi îndreaptă pe cei îngenuncheați; ea desface lanțurile de la picioarele celor întemnițați.

Română

Cine nu se va folosi din tăcerea mea nu-mi va înțelege nici cuvintele

Cine nu se va folosi din tăcerea mea nu-mi va înțelege nici cuvintele

Lume multă în fața Palatului Sinodal al Bisericii Greciei. Tocmai fusese ales noul mitropolit pentru tronul Mitropoliei Salonicului. Arhiereul ales îi saluta unul câte unul pe mitropoliții corpului electoral, mulțumindu-le pentru votul lor.

− N-o să rostești un cuvânt de îndemn pentru noul arhiereu, părinte? l-au întrebat colegii lui episcopi.

− Dacă nu se va folosi din tăcerea mea, nici din cuvântul meu n-o să se folosească, a răspuns înțeleptul părinte.

Română

Una este judecata lui Dumnezeu, şi alta judecata oamenilor

Una este judecata lui Dumnezeu, şi alta judecata oamenilor

Ceea ce se întâmplă în lume nu este o noutate. Este firesc să se întâmple toate acestea, căci a Doua Venire a lui Hristos se apropie. Însă oamenii se vor mântui până în ultimele zile ale lumii, după cum ne-a fost făgăduit. Unii se vor mântui, iar alţii se vor osândi.

Română

La rând la Sfânta Parascheva – acolo sunt canonul și rugăciunea

La rând la Sfânta Parascheva – acolo sunt canonul și rugăciunea

De zece ani, an de an, un grup din Conțești, Dâmbovița se întoarce la Sfânta Parascheva, de ziua hramului. Cu dragoste, cu bucurie, cu jertfă – cu rugăciune pentru copii, pentru sănătate, pentru binele de-acasă. Oamenii se întorc, pentru că niciodată Cuvioasa nu i-a lăsat nemângâiați. „Cu ajutorul Sfintei Parascheva primim și răspuns, și rugăciune. Depinde, însă, de cât de profundă este credința fiecăruia, de cât de bine ne rugăm”, spune Vasile Alecu.

Română

Pagini