stire

Dumnezeu Se uită la inima noastră

Dumnezeu Se uită la inima noastră

Cel ce cumpără nuci nu caută la coajă, ci la miez. La fel şi cel ce cumpără ouă. Şi aşijderea cu nenumărate lucruri din lume, oamenii le caută pe cele nevăzute şi nu pe cele văzute. Şi Dumnezeul tău caută la tine după inimă. Prin coaja cea trupească, El priveşte în miezul tău, în inima ta, şi caută la inima ta. Fiul meu, dă-I inima ta!

Română

Spovedania este cheia Raiului

Spovedania este cheia Raiului

Păcatul primordial făcut de Adam în Rai a adus o mulţime de suferinţe pentru om şi, în cele din urmă, alungarea lui din Rai. Mântuitorul Iisus Hristos este Calea, Adevărul şi Viaţa. Când spunem Iisus, spunem că ne-a adus viaţa prin Biserica întemeiată de El şi, mai ales, Sfintele Taine instituite de El.

Română

Vino, Doamne! ‒ Orice situație este prilej să-L chemăm pe Domnul

Vino, Doamne! ‒ Orice situație este prilej să-L chemăm pe Domnul

În câmpii, în ţarini, în grădini, păduri şi prin munţi, muncitorii rezemaţi de uneltele lor de lucru îşi înalţă ochii spre cer şi, printr-o simplă mişcare, ca şi-n inimile lor, arată pe Dumnezeu copiilor lor. Săracii Îl cheamă pe Dumnezeu pentru a-i salva din lipsurile lor. Muribunzii, luptându-se cu moartea, Îl strigă pe El, Viaţa şi Învierea tuturor credincioşilor buni. Nelegiuiţii de El se tem, iar binefăcătorii Îl laudă. Regii şi împăraţii pământului îşi depun coroanele şi sceptrele lor înaintea Lui, iar oştirile Îl pun în fruntea lor.

Română

Viaţa duhovnicească ne dă simţul veșniciei

Viaţa duhovnicească ne dă simţul veșniciei

Viaţa duhovnicească este cea care ne dă simţul eternităţii. Cine trăieşte o viaţă duhovnicească trăieşte în Cer chiar de aici, de pe pământ. Pentru el moartea nu mai există decât ca un prag. Pentru cine trăieşte duhovniceşte, moartea nu mai este un zid, o spaimă, un sfârşit, ci este numai o trecere dintr-o viaţă duhovnicească în trup într-o viaţă duhovnicească în Cer.

Română

Şterge-mi, Doamne, toate amintirile în afară de una!

Şterge-mi, Doamne, toate amintirile în afară de una!

Şterge-mi, o, Doamne, toate amintirile în afară de una. Căci amintirile mă îmbătrânesc şi mă slăbesc. Amintirile distrug ziua de azi. Ele apasă asupra zilei de azi cu trecutul şi îmi slăbesc nădejdea mea în viitor, fiindcă toate îmi şoptesc la ureche: Va fi doar ceea ce a fost deja.

Dar eu nu doresc să fie doar ceea ce a fost. Eu nu doresc şi nici Tu nu doreşti, o, Doamne, ca viitorul să fie trecutul repetat. Soarele n-ar mai avea valoare, dacă el ar urmări doar repetări de lucruri.

Română

Numai în Biserică Îl putem cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu

Numai în Biserică Îl putem cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu

Mare este osteneala cunoașterii Domnului, însă ea este ușurată de faptul că Biserica ridică neîncetat la El gândurile noastre. În ea, ca într-o școală, este vestit zilnic Iisus Hristos, în ea și cântarea, și rugăciunile, și icoanele arată spre Iisus Hristos Cel Răstignit, Înviat și Care șade cu Tatăl. Trebuie doar să ne deschidem auzul, trebuie doar să ascultăm cu luare-aminte: vom auzi multe lucruri despre Domnul, Mântuitorul și Mijlocitorul nostru. Nu vor auzi aceasta cei care nu ascultă sau care nu vor să audă.

Română

Pagini