stire

În sufletul îndrăgostit de Hristos nu poate intra diavolul

În sufletul îndrăgostit de Hristos nu poate intra diavolul

Mulți spun că viața creștină este neplăcută și grea. Eu spun că este fericită și ușoară, dar pretinde două condiții: smerenie și dragoste.

Sufletul se îndrăgostește de Hristos atunci când cunoaște și împlinește poruncile Sale. Atunci când sufletul se îndrăgostește de Hristos, îi iubește și pe oameni, nu poate să îi urască.

Română

Regele Ferdinand și Regina Maria despre Marea Unire

Regele Ferdinand și Regina Maria despre Marea Unire

A doua zi, 2 decembrie 1918, prin telegramă, se anunţa regelui Ferdinand, la Bucureşti, că Adunarea Naţională a Românilor de peste munţi „a decretat, într-un elan de entuziasm fără margini, în unanimitate, unirea teritoriilor sale cu Regatul României”. Răspunzând, Regele Ferdinand scria:

Română

Slujba Parastasului pentru făuritorii Unirii Bucovinei cu Regatul României: „Să se arate duhul unității și în revenirea acasă a teritoriilor încă înstrăinate”

Slujba Parastasului pentru făuritorii Unirii Bucovinei cu Regatul României: „Să se arate duhul unității și în revenirea acasă a teritoriilor încă înstrăinate”

Ieri, 28 noiembrie 2018, s-au împlinit 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu Regatul României. Pentru a-i cinsti cum se cuvine pe făuritorii acestui moment istoric, începând cu ora 11:30, în bisericile de parohie şi mănăstirile de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Iaşilor, s-au săvârşit slujbe de pomenire, ca adâncă recunoştinţă pentru marii noştri înaintaşi. La sfârşitul acestor slujbe, la ora 12:00, în toate aceste locaşuri de cult s-au tras clopotele.

Română

Rolul Unirii în istoria Bisericii Ortodoxe Române

Rolul Unirii în istoria Bisericii Ortodoxe Române

Desăvârşirea statului naţional unitar român a marcat un moment cardinal şi pe planul spiritualităţii româneşti, ziua de 1 Decembrie purtând cu sine mărturia unui eveniment unic în felul său pentru Biserica Ortodoxă Română.

Biruinţa repurtată de neamul românesc în Decembrie 1918 era şi biruinţa Bisericii noastre strămoşeşti, şi aceasta din două motive:

Română

Cuvântul părintelui Dumitru Stăniloae la aniversarea a 25 de ani de la Marea Unire

Cuvântul părintelui Dumitru Stăniloae la aniversarea a 25 de ani de la Marea Unire

Zilele mari în istoria unui popor sunt zilele de întâlnire cu destinul lui, iar aniversarea acestor zile este prilej de confruntare cu poruncile destinului, a vieţii pe care o trăiesc, a ideilor de care se călăuzesc, a simţămintelor care-i însufleţesc pe cei ce prăznuiesc acele zile.

Astfel de zile sunt rare. Dar pe noi, generaţia de azi, ne-a plasat Providenţa divină într-o epocă de uriaşe încordări, de evenimente dramatice, zguduitoare şi de transformări radicale în lume. De aceea, epoca aceasta este prilej de multe zile mari.

Română

„Unirea românilor și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România”

„Unirea românilor și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România”

În toamna anului 1918, Germania şi Austro-Ungaria au fost puse în imposibilitatea de a mai continua războiul. Pe ruinele fostului Imperiu Habsburgic se formează o seamă de state noi: Cehoslovacia (28 octombrie), Serbia cu Croaţia şi Slovenia (29 octombrie), cu care se uneşte apoi şi Muntenegrul (24 noiembrie); Polonia (octombrie-noiembrie); apoi republicile independente Austria (12 noiembrie) şi Ungaria (16 noiembrie).

Română

Pași premergători Marii Uniri

Pași premergători Marii Uniri

Maturizarea conştiinţei naţionale, unificarea lingvistică, culturală şi literară a poporului român sunt opera generaţiei de scriitori şi revoluţionari de la 1848, din toate cele trei provincii româneşti. Având conştiinţa unităţii lor etnice, spirituale, lingvistice şi culturale, românii din toate ţinuturile româneşti s-au avântat în lupta pentru realizarea unităţii lor politice.

Română

Pagini