stire

Vino, Doamne! ‒ Orice situație este prilej să-L chemăm pe Domnul

Vino, Doamne! ‒ Orice situație este prilej să-L chemăm pe Domnul

În câmpii, în ţarini, în grădini, păduri şi prin munţi, muncitorii rezemaţi de uneltele lor de lucru îşi înalţă ochii spre cer şi, printr-o simplă mişcare, ca şi-n inimile lor, arată pe Dumnezeu copiilor lor. Săracii Îl cheamă pe Dumnezeu pentru a-i salva din lipsurile lor. Muribunzii, luptându-se cu moartea, Îl strigă pe El, Viaţa şi Învierea tuturor credincioşilor buni. Nelegiuiţii de El se tem, iar binefăcătorii Îl laudă. Regii şi împăraţii pământului îşi depun coroanele şi sceptrele lor înaintea Lui, iar oştirile Îl pun în fruntea lor.

Română

Crucea lui Hristos este cheia Raiului

Crucea lui Hristos este cheia Raiului

Voia lui Dumnezeu pentru noi în această viață este să devenim, zi de zi, mai puțin egoiști, purtând ocara Lui, luându-ne crucea și urmându-I Lui. Pentru noi, crucea este sabia care omoară sinele nostru păcătos care ne lipsește de împărtășirea cu Dumnezeu.

Română

Vorba cea bună – mai valoroasă decât toată averea lumii

Vorba cea bună – mai valoroasă decât toată averea lumii

Cuvântul bun nu are scopul de a ului cu vești nemaiauzite, de a descoperi lucruri senzaționale, ci de a bucura inima, de a hrăni sufletul, de a aprinde lumina într-o casă plină de tristețe.

Română

Să ne întrebăm mereu: „Dacă Hristos ar fi aici, lângă mine, oare cum m-aş comporta?”

Să ne întrebăm mereu: „Dacă Hristos ar fi aici, lângă mine, oare cum m-aş comporta?”

Maică, la ce vă referiţi atunci când spuneţi „Dumnezeu şi eu pe pământ”?

Acest lucru are menirea de a ne împiedica să cădem în înşelare prin cunoaşterea şi îndrumarea umană… Este foarte important. Deoarece puterile întunericului vor trimite întotdeauna aproape de noi persoane care sunt ca nişte lupi în blană de oi, după cum spune Domnul: Şi de multe ori, duhurile rele intră în persoanele care ne sunt dragi”.

Română

Adâncul omului se transformă numai când vine harul lui Dumnezeu

Adâncul omului se transformă numai când vine harul lui Dumnezeu

Fericitul Augustin scrie undeva că meditaţiile îl preocupau, şi se încurca în discuţii. Vedeţi, aici discuta „omul cel vechi” cu „cel nou”, cu omul cel în Hristos. Discuta. Mie nu-mi place să discut cu omul cel vechi. Adică, mă trage pe la spate de rasă, dar îndată întind mâinile către Hristos şi astfel, prin dumnezeiescul har, îl dispreţuiesc pe omul cel vechi, nu mă gândesc la el. Precum pruncul deschide mâinile şi se aruncă în braţele mamei sale, aşa fac şi eu. Este o taină, nu ştiu dacă aţi înţeles subţirimea ei.

Română

Patimile pot fi biruite doar prin practicarea virtuţilor

Patimile pot fi biruite doar prin practicarea virtuţilor

Prin credinţă, mintea este întărită în cugetarea de Dumnezeu. Calea mântuirii este cea a unei permanente aduceri-aminte de Dumnezeu. Mintea despărţită de aducerea-aminte de Dumnezeu este ca peştele pe uscat. Eliberarea unui om constă în izbăvirea sa de patimi, în învierea sa dimpreună cu Hristos, aducătoare de bucurie duhovnicească. Patimile pot fi biruite doar prin practicarea virtuţilor, şi cu fiecare patimă trebuie să luptăm până la moarte

Română

Pagini