stire

Iertarea lui Dumnezeu vine din milostivirea Sa, iar nu din calculele noastre

Iertarea lui Dumnezeu vine din milostivirea Sa, iar nu din calculele noastre

Suntem atât de puțin pregătiți a crede că Dumnezeu ne va ierta păcatele, oricât de sinceră și de fierbinte ar fi căința noastră. Dumnezeu, din fericire, e nespus mai bun decât noi și e întotdeauna dispus a ierta.

Omului însă, prea puțin înclinat prin însăși firea lui căzută a crede în bunătatea altora și prea puțin pornit a se ierta și pe sine, îi trebuie un efort considerabil ca să creadă cu adevărat în posibilitatea ștergerii depline a păcatelor sale.

Română

Curajul de a nu-ți plânge de milă

Curajul de a nu-ți plânge de milă

Frica este un foarte mare păcat și pe foarte mulți oameni frica îi împiedică să vină la Hristos sau să se convertească sau să fie mai buni. Le e frică. Degeaba avem însușiri frumoase, mari calități; dacă ne lipsește curajul, toate sunt corupte, toate sunt stricate. E virtute esențială, în lipsa căreia totul se pierde! Dacă vrei să fii liber, trebuie să știi să plătești. Dacă vrei să fii liber, trebuie să nu-ți fie frică de moarte...

Română

Când omul se împărtăşeşte, primeşte forţă, pace, bucurie și este luminat

Când omul se împărtăşeşte, primeşte forţă, pace, bucurie și este luminat

Bătrânul Amfilohie zicea: „Când omul se împărtăşeşte, primeşte forţă, este luminat, contemplă orizonturi largi, simte bucurie, funcţie de dispoziţia sa interioară şi de înflăcărarea sa. Unul simte bucurie şi odihnă, altul simte pace, celălat dorinţa de a se consacra lui Hristos şi o milă inefabilă pentru toţi. Personal, atunci când mă aflu foarte obosit, după Sfânta Împărtăşanie, mă simt odihnit, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat!”.

Română

Catedrala Mitropolitană „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din laşi

Catedrala Mitropolitană „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din laşi

Actul de naştere al edificiului este decretul domnitorului Ioan Sandu Sturdza (8 august 1826), însă piatra de temelie şi construcţia propriu-zisă se datorează râvnei şi ostenelilor Mitropolitului Veniamin Costachi.

Începuturile

Română

În timpul războiului, Sfânta Liturghie a salvat multe vieți

În timpul războiului, Sfânta Liturghie a salvat multe vieți

Am auzit odată de la un stareţ următorul cuvânt: „Cel mai mare dar al lui Dumnezeu către om este moartea şi nimeni nu i-l poate lua”. Cât de adevărat este acest cuvânt! Cu toţii vom muri şi fiecare se poate folosi de acest sfârşit inevitabil moştenit în urma căderii lui Adam ca de unul din cele mai de preţ daruri ale lui Dumnezeu. Se cuvine să înfruntăm moartea cu bărbăţie, urmând pilda mucenicilor care mărturiseau: „De vreme ce cu toţii vom muri, cel puţin să murim cum se cuvine!”.

Română

Mitropolitul Iosif Naniescu, mare binefăcător al elevilor şi studenţilor

Mitropolitul Iosif Naniescu, mare binefăcător al elevilor şi studenţilor

Într-o sărbătoare, spunea ucenicul, ieşind mitropolitul din biserică, cu boierii oraşului în jurul lui, l-au înconjurat săracii. Iar el, ca să-şi ascundă fapta bună, le arunca milă şi le zicea cu asprime: 

— La boieri, la boieri, care au luat zestrea Bisericii, zestrea voastră...! Ce veniţi la noi?

Română

Mitropolitul Iosif Naniescu trăia deplin bucuria Sfintei Liturghii

Mitropolitul Iosif Naniescu trăia deplin bucuria Sfintei Liturghii

Spuneau părinţii de la Mitropolie, care i-au fost ucenici, că Mitropolitul Iosif venea zilnic la Sfânta Liturghie, la Vecernie şi la Utrenie. Numai dacă era plecat undeva sau era greu bolnav, nu venea. Părinţii auzeau mai întâi toaca, apoi bătăile ritmice ale cârjei mitropolitului pe mozaicul bisericii.

Română

Pagini