stire

Rugăciunea s-o iei cu tine, oriunde ai fi

Rugăciunea s-o iei cu tine, oriunde ai fi

Să nu aştepţi duminica, sau praznic, ori sărbătoare, sau deosebiri de loc; ci precum zice Prorocul David: „În tot locul Stăpânirii Lui”. Astfel, ori în biserică de eşti, ori în casa ta, ori în ţarină, ori de paşti oi, ori de zideşti sau clădeşti, ori la ospeţe de te afli, de rugăciune să nu te depărtezi.

Română

Maica Domnului este „scumpa noastră mamă obștească”

Maica Domnului este „scumpa noastră mamă obștească”

Viaţa cea mai strălucită a unei femei, a unei fiinţe omeneşti, apare între oameni. Sufletul ei cel preacurat şi sfânt n-a ajuns încă nimeni să-l desluşească. Ea a trăit pe Pământ acum aproape 2000 de ani. Toate laudele, toate acatistele, toate meridianele de la răsărit şi de la apus și de pe tot pământul nu pot s-o laude după vrednicie.

Română

Noi înșine să fim dovada prezenței lui Dumnezeu în lume!

Noi înșine să fim dovada prezenței lui Dumnezeu în lume!

Putem începe viața creștină într-un mod foarte simplu. În primul rând, trebuie să începem cu credința, altfel spus, cu certitudinea că dacă este adevărat că suntem, singuri sau împreună, mădulare ale Trupului lui Hristos, tot ce se adeverește despre Hristos se poate adeveri și despre noi. Hristos ne-a încredințat că prin puterea Lui și a Duhului Sfânt vom putea face aceste lucruri pe care El le-a făcut, și chiar mai mult.

Română

„Doamne, împlinește rugăciunea mea după voia Ta!”

„Doamne, împlinește rugăciunea mea după voia Ta!”

Prin rugăciune se poate dobândi de la Dumnezeu orice ai cere, numai să fie vrednice de Dumnezeu rugăciunile noastre. Trebuie, însă, ca rugăciunea să fie făcută cu inima curată, cu stăruinţă şi cu smerenie. Însuşi Mântuitorul Hristos ne făgăduieşte acest lucru, când zice: „Toate câte veţi cere întru rugăciune, crezând, veţi lua”. Şi iarăşi: „Cereţi şi se va da vouă”.

Română

Dumnezeu ne-a zidit pentru bucurie!

Dumnezeu ne-a zidit pentru bucurie!

Mulțime de oameni se întreabă: De ce ne-a zidit Dumnezeu ca să suferim în lumea aceasta felurite boli, scârbe, nenorociri, neplăceri și neizbândiri, de patimi în lăuntrul nostru, din pricina oamenilor răi în afară, de pizma semenilor, de ura vrăjmașilor?

Română

Eroul de la Roșia iese la lumină – mărturisire despre jertfa sa

Eroul de la Roșia iese la lumină – mărturisire despre jertfa sa

La 27 august 1916 România declară război Imperiului Austro-Ungar. La rândul lor, Germania și Turcia declară război României la 28, respectiv 30 august. Pe 31 august, fără declarație de război (care va fi făcută abia pe 1 septembrie), și Bulgaria atacă România.

Română

Hristos nu a venit la noi în „vizită”, ci a purtat toate neputințele și neajunsurile firii noastre, în afară de păcat

Hristos nu a venit la noi în „vizită”, ci a purtat toate neputințele și neajunsurile firii noastre, în afară de păcat

Este adevărat că după cădere ne-am pierdut orientarea, am uitat că suntem plăsmuiți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, că aici în această lume suntem exilați și în scurtă vreme vom pleca și ne vom întoarce la locașurile veșniciei. Dar care veșnicie? Căci veșnicie este în ambele laturi. Veșnicie este acolo unde este fericirea și bucuria cu Dumnezeu. Dar tot veșnicie este și acolo unde este osânda și conviețuirea cu diavolul.

Română

Pagini