stire

Mama și icoana

Mama și icoana

Când eram copil, în casa mamei mele era o icoană a Domnului care îmi plăcea foarte mult.

Odată am întrebat-o pe mama:

 – De ce îmi place aşa de mult acea icoană?

Iar ea mi-a spus:

– Ei, dragul meu şi scumpul meu, cât te-am purtat în pântece, foarte mult m-am uitat şi m-am rugat la această icoană.

Română

Cursa păcatului

Cursa păcatului

Păcatul începe de la învoirea spre fapta propriu-zisă. Nemailuând în seamă frâna conştiinţei, care prin natura ei nu aprobă niciodată slăbirea raţiunii – viciul şi păcatul, omul păcătos intră în conflict deschis cu „pârâşul” lui, conştiinţa.

Prin mustrările ei „nu tace” până ce omul nu-şi revizuieşte înfrângerile morale şi nu se întoarce de la păcat, ca să poată primi iertarea de la Dumnezeu.

Română

Cum putem câştiga pacea lăuntrică?

Cum putem câştiga pacea lăuntrică?

Am putea să ne bucurăm de o mare pace, dacă am vrea să nu ne îndeletnicim deloc cu ceea ce zic sau fac alţii şi nici cu ceea ce nu ne priveşte. Cea mai mare şi singura împotrivire este că odată robiţi de patimile şi poftele noastre nu facem nicio sforţare să intrăm în făgaşul desăvârşit al sfinţilor. „Vă las pacea Mea, vă dau vouă pacea Mea, nu cum v-o dă lumea”.

Română

Ce s-ar fi întâmplat dacă toți oamenii ar fi rămas necăsătoriţi?

Ce s-ar fi întâmplat dacă toți oamenii ar fi rămas necăsătoriţi?

La întrebarea pe care o pun mulţi mireni, ce s-ar fi întâmplat cu viața dacă toți oamenii ar fi primit recomandarea Sfântului Apostol Pavel (I Corinteni 7, 7) şi ar fi rămas necăsătoriţi pentru Hristos, stareţul a răspuns:

Română

Mă chinuie întrebarea: „De ce, Dumnezeule?”

Mă chinuie întrebarea: „De ce, Dumnezeule?”

O oarecare fiică duhovnicească îşi aduce aminte:

Cu câţiva ani în urmă, în oraşul în care locuiam, unei familii i s-a întâmplat ceva ciudat. Soţia, în decurs de 4-5 ani, şi-a înmormântat soţul şi pe cei trei copii ai ei. Pe o fiică a ei a căsătorit-o cu câteva luni înainte de moartea sa.

Deşi ştiam că întrebarea „De ce, Dumnezeule?”, care ieşea din lăuntrul meu, era blasfemie, totuşi o bucată de vreme am cultivat-o în mintea mea. Am mărturisit apoi acest gând al meu. Răspunsul Stareţului a fost atât de simplu şi, în acelaşi timp, atât de înţelept:

Română

Cum să ne apropiem mai mult de Hristos?

Cum să ne apropiem mai mult de Hristos?

În ce ne priveşte, dacă ascultăm de Dumnezeu, ducându-ne lupta noastră duhovnicească şi dorind binele, Dumnezeu va adăuga în noi harul Său şi bunătăţile duhovniceşti. Depinde de noi dacă vom ajunge sătui sau înfometaţi de cele duhovniceşti. De exemplu: avem două robinete pe un perete, unul deasupra altuia. Dacă deschidem robinetul de jos, toată apa va curge prin acest robinet, iar cel de sus nu va avea apă.

Română

Dacă dorim să-L găsim pe Dumnezeu, să-I împlinim poruncile!

Dacă dorim să-L găsim pe Dumnezeu, să-I împlinim poruncile!

Mântuitorul Iisus Hristos, Dascălul desăvârşit, ne învaţă cum putem respecta poruncile: pătrunzând la cauza păcatelor, sau la cauza încălcării poruncilor. Ce poate fi mai frumos decât un om care trăieşte respectând cele zece porunci? Sau decât un tânăr cuminte, care are o prietenie curată, cu care se încununează atunci când vine ceasul, se însoţeşte cu aleasa inimii sale şi aduce pe lume copii frumoşi, cuminţi şi sănătoşi?

Română

Să-I vorbim lui Hristos în orice moment, prin rugăciune

Să-I vorbim lui Hristos în orice moment, prin rugăciune

Rugăciunea îl limpezeşte pe om. Bătrânul Porfirie sublinia acest lucru folosindu-se de un exemplu: „Generatorul electric este undeva, şi becul în cameră. Dacă noi nu manevrăm întrerupătorul rămânem în beznă. Vreau să spun că unde este Hristos, acolo este sufletul nostru. Dar dacă noi nu manevrăm întrerupătorul rugăciunii, sufletul nostru nu va vedea lumina lui Hristos şi va rămâne în bezna diavolului”.

Română

Pagini