stire

„Nu deznădăjduiți, Hristos nu este un procuror!”

„Nu deznădăjduiți, Hristos nu este un procuror!”

Zicea gheronda:

Credinciosul să se ferească să facă oamenilor cunoscute amănunte despre viața lui duhovnicească.  Norocos nu este cel ce câștigă la loterie, ci acela care primește în viața lui pe Duhul Sfânt. Postul este voia lui Dumnezeu. Am șaptezeci de ani și postul nu m-a păgubit cu nimic. Mama mea m-a învățat să postesc încă de pe când eram copil. În ciuda bolii mele, m-am folosit de post.

Română

Coboară-te, ca să te înalți

Coboară-te, ca să te înalți

Omul a fost plămădit întru slujire şi spre slujire, după pilda Făcătorului său, Care necontenit lucrează. Slujirea izvorăşte din iubire, astfel că omul, în mod firesc, îşi slujeşte atâta lui însuşi, cât şi aproapelui, dar adevărata dragoste, care izvorăşte dinlăuntrul lui spre slujirea semenului, ţine necontenit de felul în care omul slujeşte nemijlocit lui Dumnezeu şi care se oglindeşte în chipul Crucii.

Română

Fericitul Iacov Ţalikis ‒ aspru cu el însuși, îngăduitor cu ceilalți

Fericitul Iacov Ţalikis ‒ aspru cu el însuși, îngăduitor cu ceilalți

Stareţul Iacov cel atât de aspru cu sine arăta multă înţelegere pentru greutăţile celorlalţi. Ajungea astfel să dezlege miercurea la untdelemn şi altele asemenea, explicând trapezarului că: „Oamenii sunt obosiţi. Au făcut atâta osteneală ca să vină să se închine cuviosului. Nu face nimic, pune-le untdelemn!”

Română

Diavolul nu se apropie de locul în care domneşte legea lui Dumnezeu

Diavolul nu se apropie de locul în care domneşte legea lui Dumnezeu

Diavolul nu se va apropia de noi dacă vede că în sufletul nostru este scrisă legea lui Dumnezeu şi că inima omului se face tablă a legii Sale.

Dacă în cugetul nostru, iubitor de Dumnezeu, sunt scrise literele împărăteşti, dar nu ca şi cum ar fi săpate pe o stelă de bronz, ci cu adevărat întipărite de Sfântul Duh şi strălucind de harul cel bogat, diavolul nici să ne privească în faţă nu poate, ci de departe o ia la fugă.

Română

Vino, Doamne! ‒ Orice situație este prilej să-L chemăm pe Domnul

Vino, Doamne! ‒ Orice situație este prilej să-L chemăm pe Domnul

În câmpii, în ţarini, în grădini, păduri şi prin munţi, muncitorii rezemaţi de uneltele lor de lucru îşi înalţă ochii spre cer şi, printr-o simplă mişcare, ca şi-n inimile lor, arată pe Dumnezeu copiilor lor. Săracii Îl cheamă pe Dumnezeu pentru a-i salva din lipsurile lor. Muribunzii, luptându-se cu moartea, Îl strigă pe El, Viaţa şi Învierea tuturor credincioşilor buni. Nelegiuiţii de El se tem, iar binefăcătorii Îl laudă. Regii şi împăraţii pământului îşi depun coroanele şi sceptrele lor înaintea Lui, iar oştirile Îl pun în fruntea lor.

Română

Nu ostenelile noastre, ci bunătatea Domnului ne umple de tot ce avem nevoie

Nu ostenelile noastre, ci bunătatea Domnului ne umple de tot ce avem nevoie

Duhul Sfânt Se pogoară și acum pe pământ, chiar dacă noi nu băgăm de seamă lucrul acesta; face totul, chiar dacă noi punem pe socoteala faptelor omenești multe dintre lucrurile săvârșite de către El. El strică și zidește, înalță și coboară, îmbogățește și sărăcește, stinge și dă viață nu numai în ceea ce privește oamenii, ci chiar și în lucrurile neînsuflețite și în făpturile pe care le stăpânește. Cu Duhul Domnului s-au întărit Cerurile și se întăresc până acum; El păstrează pământul și tot ce este pe el. 

Română

Pagini