stire

Să dăruim cu bucurie celor ce au trebuință

Să dăruim cu bucurie celor ce au trebuință

Întrebare: Cum pot, Părinte, să dau cuiva cu veselie un lucru ce mi-l cere, când mă îndoiesc că mi-l cere din trebuință? Căci, dându-l de silă, sufletul îmi rămâne aspru și neapropiat.

Răspunsul lui Ioan: De afli că cel ce cere, cere din trebuință, dă-i cu bucurie, ca dându-i din ale lui Dumnezeu. Aceasta este veselia. Dar, de afli că nu are trebuință, nu-i da, ci spune-i: „Am poruncă de la Ava să nu dau celui ce n-are trebuință”. Iar aceasta nu este asprime.

Română

Se cuvine pentru ace­leaşi gânduri a întreba şi pe alt Părinte?

Se cuvine pentru ace­leaşi gânduri a întreba şi pe alt Părinte?

Un frate a întrebat pe stareţul, zicând:

„Pe cine se cuvine a întreba des­pre gânduri, şi oare se cuvine tot pentru ace­leaşi (gânduri) a întreba şi pe altul?”.

Şi a răspuns stareţul:

Română

Să-ţi tai voia ta

Să-ţi tai voia ta

Voia ta te împiedică să capeţi umilinţa; căci, dacă omul nu îşi taie voia sa, nu poate dobândi durerea inimii. Şi nu-ţi îngăduie să-ţi tai voia ta necredinţa; iar necredinţa se naşte din faptul că dorim slava omenească.

Dacă voieşti cu adevărat să-ţi plângi păcatele tale, ia aminte la tine şi mori pentru fiecare om.

Română

Răul se acoperă cu iubire

Răul se acoperă cu iubire

Despre Sfântul Macarie Egipteanul se spune, în Pateric, că „s-a făcut dumnezeu pământesc”. E un cuvânt extraordinar; de neaşteptat, ai putea zice. Dar se explică acest cuvânt prin ceea ce urmează. Prin urmare, Sfântul Macarie s-a făcut „dumnezeu pământesc” pentru că, aşa cum Dumnezeu acoperă lumea, aşa acoperea şi el păcatele pe care le vedea, ca şi când nu le-ar fi văzut, şi cele de care auzea, ca şi când nu ar fi auzit de ele.

Română

Ce înseamnă să ai duhovnic?

Ce înseamnă să ai duhovnic?

Este bine ca cel ce învaţă, să înveţe şi cu cuvântul şi cu viaţa. Sfântul Isidor Pelusiotul spune că: „mai bună este viaţa fără de cuvânt, decât cuvântul fără de viaţă, dar dacă acestea două se vor uni, se alcătuieşte o adevărată icoană a filosofiei”.

Română

Pagini