stire

Pe calea mântuirii ne pândesc trei primejdii. Cum le putem evita?

Pe calea mântuirii ne pândesc trei primejdii. Cum le putem evita?

Cele trei duminici ale Triodului ne-au pus înainte trei perechi de fapte: trei primejdii, care ne pândesc pe calea mântuirii și trei fapte bune, care ne scapă de ele și fără de care nu se poate porni la lucrarea de lăuntrică înnoire.

Prima pereche: mândria – smerenia. Mândria, începutul și izvorul a toată răutatea, împotrivire lui Dumnezeu și cădere împreună cu Lucifer; smerenia – tămăduire a răului și început a toată virtutea, pogorâre de sine și înălțare împreună cu Hristos.

Română

Păcatele iertate de către Duhul Sfânt prin duhovnic, în Taina Spovedaniei, sunt iertate pentru totdeauna

Păcatele iertate de către Duhul Sfânt prin duhovnic, în Taina Spovedaniei, sunt iertate pentru totdeauna

Duhovnicul este îndrumător în lucrarea de mântuire a sufletului nostru. El va da socoteală înaintea lui Dumnezeu în clipa Judecăţii pentru felul în care şi-a îndrumat fiii duhovniceşti, pentru cât s-a trudit cu rugăciuni, sfătuiri şi nevoinţe, să-i păzească de căderi, să le lumineze necunoştinţa, să cultive înăuntrul lor dragostea lui Dumnezeu şi râvna pentru lupta cea duhovnicească, să-i încurajeze în dezamăgirile lor, în amărăciunile luptei împotriva patimilor, ca să-i arate moştenitori ai Împărăţiei lui Dumnezeu.

Română

Să nu ascundem minunile lui Dumnezeu, să spunem despre ele tuturor!

Să nu ascundem minunile lui Dumnezeu, să spunem despre ele tuturor!

Însă tu ia aminte de unde are norodul înţelepciune! Căci el (poporul), văzând pe Lazăr înviat din morţi, nu a ascuns minunea, ci a arătat-o tuturor, mărturisind şi propovăduind adevărul. Şi iarăşi, auzind de mărturisire, (poporul) nu a rămas acasă din lenevire, ci în acelaşi ceas a alergat către Iisus, ca şi pe Lazăr să-l vadă, dar şi să îmbrăţişeze pe Însuşi Iisus, şi cu inimă curată să-L laude şi să-L cinstească pe El ca pe un Binefăcător al tuturor.

Română

Cât de sus se pot înălța rugăciunile noastre?

Cât de sus se pot înălța rugăciunile noastre?

Unii oameni sunt ca vulturul. Aceştia se roagă lui Dumnezeu în Duh şi în adevăr. Aceştia se roagă cu putere. Aceştia, desfăcându-şi aripile lor, se desprind cu totul de pământ, de deşertăciunile lumeşti, şi se înalţă sus, sus în slăvile cereşti, până înaintea scaunului Dumnezeirii. Acestora le place zborul înălţător al rugăciunilor puternice, făcute în Duh şi în adevăr.

Română

Rugăciunea ne ridică deasupra necazurilor trecătoare

Rugăciunea ne ridică deasupra necazurilor trecătoare

Rugăciunea întăreşte sufletele creştinilor mai mult decât întăreşte pâinea trupul omenesc. Cei ce se silesc în rugăciuni ziua şi noaptea, se silesc să facă şi să dobândească cele bune şi nepieritoare, pe care le cer pururea de la Dumnezeu. Corpul omenesc se ţine prin vene, se mişcă ordonat, aleargă, stă, munceşte cu chibzuială; însă dacă taie cineva venele, omul rămâne neputincios, paralizat, nelucrător, sortit morţii.

Română

Când ne rugăm, să fim ca îngerii!

Când ne rugăm, să fim ca îngerii!

Rugăciunea e un mare har dat omului de Dumnezeu. Prin rugăciunea făcută în Duh şi în adevăr, noi stăm de vorbă cu Dumnezeu. Cinstea aceasta, care s-a dat în dar nouă oamenilor, covârşeşte marea cuviinţă a îngerilor. Ei, avându-şi feţele şi picioarele acoperite cu aripile, cu multă smerenie zboară în jurul scaunului Dumnezeirii.

Română

Luptăm pentru lucrurile trecătoare sau pentru cele veșnice?

Luptăm pentru lucrurile trecătoare sau pentru cele veșnice?

Să nu se laude cel îngâmfat cu slava sa, nici cel vânjos cu sănătatea sa, nici cel frumos cu frumuseţea sa, nici cel tânăr cu tinereţile lui, pe scurt, cu nimic din toate câte sunt de laudă în lumea aceasta şi provoacă mândrie.

Română

Pagini