stire

Avem responsabilitatea de a iubi

Avem responsabilitatea de a iubi

Bărbatul trebuie să-şi preţuiască soţia ca parte integrantă a fiinţei sale, aşa cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel: „Astfel, dar, bărbaţii sunt datori să-şi iubească femeile, ca pe înseşi trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte femeia pe sine se iubeşte. Căci nimeni vreodată nu şi-a urât trupul său, ci fiecare îl hrăneşte şi îl încălzeşte, precum şi Hristos Biserica” (Efeseni 5, 28-29).

Română

Rugăciunea este vremea bucuriei

Rugăciunea este vremea bucuriei

Duhul Sfânt, luând parte la neputinţa noastră, vine la noi, cu toate că suntem necuraţi de patimi şi de păcate. Şi dacă află mintea rugându-se cu sinceritate doar Acestuia, o ia în stăpânire şi pierde toată ceata gândurilor şi cugetelor viclene care-o înconjoară, şi-o îndeamnă la iubirea rugăciunii duhovniceşti.

Română

Ia aminte! Atunci când te rogi, stai în fața lui Dumnezeu

Ia aminte! Atunci când te rogi, stai în fața lui Dumnezeu

Să nu iubeşti multele cuvinte şi slava omenească. Altfel, nu în spate, ci chiar înaintea ochilor tăi demonii îţi vor întinde curse şi se vor bucura cu tine la vremea rugăciunii, căci atunci cu uşurinţă te vor trage şi te vor ademeni cu gânduri străine.

Dacă vrei să te rogi curat, nu ceda vreunei pretenţii trupeşti şi nu vei avea la ceasul rugăciunii nici un nor care să te întunece.

Nu ocoli sărăcia şi mâhnirea, pentru că acestea fac rugăciunea uşoară.

Română

În Hristos suntem liberi ca pasărea cerului. Să ne ridicăm deasupra ispitelor!

În Hristos suntem liberi ca pasărea cerului. Să ne ridicăm deasupra ispitelor!

Pasărea are siguranța ei în zbor. Căci când simte prezența vânătorului, deschizându-și aripile, zboară sus și scapă de laț. Tot așa și noi, când vânătorul sufletelor noastre, diavolul, vine, ca înaripați în Duhul prin contemplarea intensă, să căutăm cele de sus, să privim cele de sus.

Strecoară acela moliciunea plăcerii? Noi să respectăm noblețea sufletului.

Română

Nu există păcat care să nu fie distrus de puterea iubirii

Nu există păcat care să nu fie distrus de puterea iubirii

Să vă împodobiţi cu iubire. Iată temelia tu­turor virtuţilor. Când există iubire, nu există mânie, nici furie, nici strigăt de disperare, nici hulă, ci toate au dispărut (din „Omilia a XVII-a la Epistola către Efeseni”).

Nu există, într-adevăr nu există nici un păcat care să nu fie distrus de puterea iubirii! Fiindcă mult mai uşor îi este lemnului să se opună focului, decât firii păcatului să se opună puterii iubirii (din „Omilia a IV-a la Epistola I către Tesaloniceni”).

Română

Pagini