Articolele zilei
Îngerii Domnului sunt neînchipuit de frumoşi

În veacul ce va să fie, fericirea noastră va odrăsli din uimirea de a-i vedea dintr-o dată pe Sfinţi, pe îngerii Domnului, neînchipuit de frumoşi, strânşi în miriade de cete, alcătuite perfect, în ordinea ierarhiilor cereşti.

Din uimirea de a vedea sfinţii, pe oamenii lui Dumnezeu buni şi simpli, din toate veacurile, proroci, apostoli şi pe toţi ceilalţi, dar mai cu seamă din uimirea de a sta în faţa lui Dumnezeu, contemplându-L în lumina cea neapropiată, miraţi fiind şi de propria noastră iluminare lăuntrică, simţind fericirea absolută, neîntunecată de niciun păcat, de nicio spaimă, grijă sau întristare.

(Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Editura Sophia, Bucureşti, 2005, p. 425)

Sursa: doxologia.ro
Citește și alte articole despre: stire