Articolele zilei

Cum putem dobândi mai ușor pacea inimii și a sufletului?

Spune Sfântul Isaac Sirul: „Împacă-te, omule, cu sine-ți, și ai împăcat cerul cu pământul!”. Sunt patru principii sau căi de a ne împăca cu noi, adică de a dobândi pacea inimii și a sufletului, și anume:

a) Să te mulțumești în viață cu foarte puține dintre cele necesare vieții;

b) Să alegi locul cel mai de jos și să fii sub ascultare;

c) Silește-te să faci mai mult voia altuia decât a ta;

d) Roagă-te lui Dumnezeu să se facă întotdeauna voia Sa întru tine, adică să ne lăsăm în viață întru toate în voia lui Dumnezeu și tot ce ni se întâmplă să credem că sunt după voia Lui. De vom face aceasta, vom avea multă pace în suflet și mare nădejde de mântuire.

Să ne ostenim ca să nu pierdem pacea inimii, că dacă se tulbură inima omului, se tulbură toate puterile sufletești din om, căci inima este centrul vieții noastre firești, adică pământești, și a celei duhovnicești. Când avem pe Hristos în inima noastră, am împăcat cerul cu pământul, căci Hristos este „Domnul păcii”. Să cugetăm la cuvintele Sfântului martir Papia, care fiind aruncat în foc pentru că nu voia să se lepede de credința în Dumnezeu, zicea: „Mai tare arde inima mea pentru Hristos, decât arde focul acesta trupul meu”.                                                                           

(Arhimandritul Cleopa Ilie, Arhimandritul Ioanichie BălanLumina și faptele credinței, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, 1994, pp. 253-254)

Autor: Arhimandritul Ioanichie Bălan
Sursa: doxologia.ro
Citește și alte articole despre: