Articolele zilei
Spovedania este cheia Raiului

Păcatul primordial făcut de Adam în Rai a adus o mulţime de suferinţe pentru om şi, în cele din urmă, alungarea lui din Rai. Mântuitorul Iisus Hristos este Calea, Adevărul şi Viaţa. Când spunem Iisus, spunem că ne-a adus viaţa prin Biserica întemeiată de El şi, mai ales, Sfintele Taine instituite de El.

Taina pe care o putem folosi ca pe o cheie pentru a deschide uşa închisă şi păzită a Raiului este Sfânta Spovedanie. Numai Sfânta Spovedanie ne poate curăţi şi primeni pentru a intra în Rai. Cel ce se spovedeşte continuu în viaţă şi moare de asemenea spovedit acela nădăjduieşte să-şi mântuiască sufletul, dacă spovedania s-a săvârşit cu toată sinceritatea şi cu toată căinţa, acela posedă Cheia Raiului şi-şi poate permite a intra.

A te spovedi înseamnă a te smeri – atât înaintea lui Dumnezeu, în chip tainic, precum şi înaintea preotului, în chip vizibil. A te spovedi înseamnă a-ţi alunga tot egoismul din tine, a nu-ţi mai aparţine ţie, a te dezveli de tot subiectivismul personal. Taina Sfintei Spovedanii impune cea mai mare smerenie, cea mai mare umilinţă, cea mai mare căinţă, cea mai puternică zdrobire de inimă şi părere de rău.

(Arhimandrit Ioachim Pârvulescu, Sfânta Taină a Spovedaniei pe înţelesul tuturor, Mănăstirea Lainici-Gorj, Editura Albedo, 1998, pp. 31-32)

Autor: Arhimandritul Ioachim Pârvulescu
Sursa: doxologia.ro
Citește și alte articole despre: stire