Articolele zilei
Să fim blânzi și smeriți cu inima!

Acesta este chipul cel mai frumos pe care îl prețuiește Mântuitorul: blândețea și smerenia. Iubirea este o virtute care domneşte peste toate celelalte virtuți.

Când un om reușește să iubească, în adevăratul înțeles al cuvântului, se îndumnezeiește, devine asemenea cu Dumnezeu. Dumnezeu l‑a creat pe om și întregul univers din iubire.

Și dintr‑o infinită iubire față de noi S‑a întrupat și S‑a făcut om precum suntem noi, ca pe noi să ne ajute să ne îndumnezeim.

(Înaltpreasfințitul Justinian Chira, Trăiţi frumos şi-n bucurie!, Editura Nicodim Caligraful, Putna, 2014, p. 156)

Autor: Episcopul Justinian Chira
Sursa: doxologia.ro
Citește și alte articole despre: stire