Articolele zilei
Ferește-te de cei trei aliați ai diavolului

Deci, dacă voieşti a lua biruinţă asupra şi cu lesnire a alunga tabăra vrăjmaşilor celor gândiţi de alt neam, prin rugăciune şi prin ajutorul lui Dumnezeu întru sineţi venind şi întru adâncurile inimii intrând, caută urma acestor trei tari uriaşi ai diavolului, de uitare zic, de trândăvire şi de neştiinţă, care sunt întemeierile vrăjmaşilor celor gândiţi de alt neam, prin care celelalte patimi ale răutăţii se întăresc, lucrează şi vieţuiesc în inimile iubitorilor de dulceţuri şi în sufletele celor nepedepsiţi.

Şi aşa, prin multă luare-aminte, prin stăpânirea minţii şi cu ajutorul cel de sus, vei afla relele care altora sunt neştiute şi care nici nu se socotesc a fi, dar care sunt mai pierzătoare decât celelalte, iar prin armele dreptăţii cele împotrivitoare, cele ale pomenirii celei bune zic ceea ce este pricina tuturor bunătăţilor şi ale cunoştinţei celei luminate, prin care, priveghind sufletul, goneşte de la sineşi întunericul neştiinţei, precum şi ale osârdiei celei prea bune, care găteşte şi sârguieşte sufletul către mântuire; pe aceste arme ale fapte bune îmbrăcându-le, întru puterea Sfântului Duh, prin toată rugăciunea şi cererea, cu vitejie şi cu bărbăţie vei birui pe cei trei uriaşi gândiţi ai celor de alt neam.

(Sfântul Marcu Pusnicul, Scrieri, Editura Egumenița, pp. 166-167)

Sursa: doxologia.ro
Citește și alte articole despre: stire