Articolele zilei

Dragostea, cununa tuturor faptelor bune

Tot ce faceți, faceți cu dragoste, ca să aveți plată pentru toate, că dragostea este coroana tuturor faptelor bune! Ultima și cea mai mare virtute a celor ce cred în Hristos Cel înviat din morți este dragostea creștină, adică să iubească fără deosebire pe toți oamenii și toată zidirea creată de Dumnezeu. Dragostea le rabdă pe toate pentru Domnul, pentru mântuire.

Dragostea duhovnicească biruiește durerea. Fii cu dragoste și fă pace acum, când poți, că tare este greu la urmă când te mustră conștiința și când nu mai poți face nimic! Că timpul trece și nu-l mai găsim. Râvniți la faptele bune, cele mai de preț și cele mai ușor de dobândit, precum dragostea, rugăciunea, mila și smerenia. Să primim toate cu dragoste și cu bucurie: boală, ocară, ispite, ori de unde ar veni. Să nu învinuim pe nimeni, ci să ne învinuim numai pe noi. Răcirea dragostei și împuținarea râvnei pentru cele sfinte, și mai ales pentru biserică, este semnul pustiirii noastre.

(Arhimandritul Ioanichie BălanPărintele Paisie Duhovnicul, Editura Trinitas, Iași, 1993, p. 19)

Autor: Ieroschimonahul Paisie Olaru
Sursa: doxologia.ro
Citește și alte articole despre: