Muzeul Mitropolitan > Săli

Sala Istoria Duhovnicească a Moldovei - Galerie foto

Istoria Moldovei a fost abordată aproape totdeauna numai sub aspect politic, dar această abordare este insuficientă pentru un stat ce s-a identificat de-a lungul timpului drept creștin şi a fost condus de domnitori care, în bună parte, s-au declarat apărători ai Ortodoxiei, atleți creștini, profil pe care doreau să îl impună pe plan intern şi în relațiile externe. Mereu lovită, ciuntită adeseori, Țara Moldovei a trecut, în decursul ultimelor șase secole, aproximativ 200 de schimbări de domnie (domnitori, conducători politici şi regimuri politice). Pentru aceeași perioadă, sinodiconul Mitropoliei Moldovei înregistrează circa 70 de conducători spirituali (mitropoliți). Biserica a fost elementul de stabilitate al țării, fiind reperul pe care şi-l luau cetățenii în iureșul amețitor al vremilor. Simpla comparare a şirului de domnii (schimbări de domnie) cu succesiunea păstoririi mitropoliților din Moldova, de care atârnau spiritual aproape toți moldovenii, dă o imagine reală a însemnătății Bisericii în viața țării.

Citește și alte articole despre: