Muzeul Mitropolitan > Exponatul lunii

Exponatul lunii noiembrie 2022: Manuscris miniat – „Rânduiala la facerea rasoforului”

Volumul are copertă din piele verde închis, imprimată cu chenar marginal ornamentat cu motiv geometric, iar în colțuri mici ornamente florale. Manuscrisul este realizat pe hârtie manuală, fiind ușor observabile liniile de apă, iar filigranul de la cotor greu descifrabil. Textul este scris cu cerneală maro, roșie sau verde, în limba română cu caractere chirilice, încadrat în chenar liniar care au la partea superioară mici ornamente fitomorfe stilizate, turcoaz. Blocul cărții este bogat ornamentat cu gravuri pe întreaga pagină, frontispicii, vignete, entre-lac și inițiale ornamentate cu motive vegetale înconjurate de un chenar ornamentat, în culori de roz, verde smarald, galben, frez.

Cartea are 84 de file și dimensiuni de 23,3 x 17,5 x 2 cm.

Pe pagina anterioară a primei file, deasupra titlului se află un frontispiciu cu decor fitomorf stilizat în culori de roșu, galben și verde smarald.

La pagina 9 este scris titlul: „învățătură/ Pentru cele ce va să primească/Chipul Monahicesc, adecă să se îmbrace în/Sfântul și Îngerescul Chip al Mantiei...”

Întreaga pagină anterioară a filei 10 este gravată cu scena „Maica Domnului și Pruncul”, încadrată în chenar ornamentat vegetal în cromatică verde, frez și galben, semnată „Ghelasă Ierodiacon”.

Pe pagina anterioară a filei 33 este o gravură „Răstignirea” sub care, tot în chenar decorat cu decor fitomorf stilizat, este scris cu verde și roșu titlul capitolului: „Urmarea marelui și înge-rescului chip”. Chipul Mântuitorului este gravat în tuș negru, iar crucea este hașurată cu roșu. La baza Crucii sunt gravați de o parte și de alta Maica Domnului și Sfântul Ioan Evanghelistul. La nivelul orizontalei Crucii sunt gravați doi ingeri, iar mai jos, de-a dreapta și de-a stânga, deasupra Maicii Domnului și a Sfântului Ioan, soarele și luna colorate în verde.

În capitolul final: „Nume despre alfabită”, de la fila 82: „Slăvit și lui D(u)mnezeu celui/ în Troiță slăvit...” restul textului este implicit.

Fiind o carte foarte rară (Manuscris românesc 26/17), este propusă pentru clasare în categoria Tezaur. Manuscrisul este expus în vitrina dedicată ierurgiei Tunderii în monahism, a sălii Ekklesia.

Citește și alte articole despre: