Muzeul Mitropolitan > Exponatul lunii

Exponatul lunii martie 2024: Sfânta Evanghelie de la Lavra Peşterilor

Sfânta și Dumnezeaiasca Evanghelie este cartea de cult care cuprinde viața și învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos, care la început a fost transmisă prin viu grai de către Sfinţii Apostoli. Mai târziu, a  fost scrisă sub inspirația Duhului Sfânt, de către cei patru evangheliști, care au fost martori ai evenimentelor descrise. Începând cu secolul al II-lea, înțelesul de „evanghelie” se dă scrierilor care conțin viața și învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Despre „memoriile” scrise de apostoli există relatări în scrierile Sfinţilor Clement Romanul și Iustin Martirul.            

Sfânta Evanghelie din expoziția Muzeului Mitropolitan Iași este scrisă cu tipar negru, textul este dispus pe o singură coloană.  Cartea începe cu Viața Sfântului Evanghelist Matei // După cum au scris Sofronie... (Ѫитіе свѧтагω  єѵліста Mатѳеа ѽ СωϕρоNїа...). Cartea de cult are 365 de pagini, numerotate cu slove cifre. Pe marginile unor file sunt indicate capitolele şi versetele. Textul fiecărei pagini este împodobit cu gravuri specifice cărţilor de cult din spaţiul slav de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Textul foii de titlu este încadrat într-un chenar cu decor vegetal şi colțuri trilobate în formă de acoladă.

Sfânta Evanghelie impresionează prin aspectul impecabil al paginilor tipărite, prin diversitatea decorului vegetal al frontispiciilor şi vinietelor. Patru gravuri bogat colorate şi aurite pun în evidență o realizare artistică deosebită. Pe ultimele trei pagini ale Evangheliei este prezent cuvântul de binecuvântare al împăratului Rusiei, Nicolae al II şi al întregii familii imperiale. În perioada sinodală, cuprinsă între anii 1700-1917, Biserica Ortodoxă Rusă a fost condusă de Sfântul Sinod, care îl avea în frunte pe împărat. Toate cărţile de cult tipărite în această perioadă începeau cu un astfel de cuvânt de binecuvântare.

Coperta cărţii are ferecătură din argint înfrumusețată prin tehnica niello, cu un bogat decor vegetal în stil minimalist. Coperta anterioară prezintă pe centru, într-un medalion oval reliefat, scena Învierea Domnului; în cele patru colțuri sunt înfățișaţi sfinții evangheliști, iar pe coperta posterioară este prezentă scena Adormirea Maicii Domnului. Tranșele aurii cu motive vegetale imprimate şi încuietorile bulbiforme, bogat ornamentate, oferă Evangheliei o notă de rafinament. Ștanța indică faptul că ferecătura Sfintei Evanghelii a fost realizată în atelierul bijutierului Kuzima Konov din oraşul Moscova. Prezenţa în Ţările Române a cărţilor slave, manuscrise şi tipărite, dovedesc existenţa unor relaţii culturale şi religioase dintre Ţările Române şi spaţiul slav. 

Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie, care reprezintă exponatul lunii martie 2024, este expusă spre vizualizare în sala Sinaxar a Muzeului Mitropolitan Iași. 

Autor: Silvia Sîrghi

Foto: Mihai Alex Olteanu

Citește și alte articole despre: