Muzeul Mitropolitan > Exponatul lunii

Exponatul lunii decembrie: Toiagul pastoral al Mitropolitului Veniamin Costachi

Exponatul lunii decembrie este „Toiagul pastoral al Mitropolitului Veniamin Costachi”, care se află în Sala „Baptisteriu” a Muzeului Mitropolitan din Iași.

Simbolul toiagului este des întâlnit în Scriptură, având, în funcţie de context, multiple semnificaţii demne de luat în considerare. În perioada Exodului, toiagul e adesea amintit, fiind legat de eliberarea lui Israel din robie. Acesta este numit „toiagul lui Moise”, „toiagul lui Aaron”, „toiagul lui Levi” şi în mod special, „toiagul lui Dumnezeu”.

El era o simplă bâtă de păstor, pe care Moise o folosea în timp ce păştea oile socrului său, Ietro, preotul din Madian. Depărtându-se de acel loc, a ajuns la muntele lui Dumnezeu, Horeb. (Ieşirea 3,1)

Acolo, Dumnezeu l-a chemat pe Moise la conlucrarea cu El în vederea eliberării lui Israel din Egipt. Sarcina pe care Dumnezeu i-a dat-o i s-a părut lui Moise prea mare şi imposibilă având în vedere lipsa resurselor de care dispunea atât el cât şi poporul lui. Şovăiala lui Moise şi lipsa lui de credinţă L-a determinat pe Dumnezeu să-i dea o dovadă a puterii Sale.

Zis-a Domnul către el: „Ce ai în mână?” Şi el a răspuns: „Un toiag.”,„Aruncă-l jos”, îi zise Domnul. Şi a aruncat Moise toiagul jos şi s-a făcut toiagul şarpe şi a fugit Moise de el. Domnul a zis lui Moise: „Întinde mâna şi apucă-l de coadă”. Şi şi-a întins Moise mâna şi l-a apucat de coadă şi şarpele s-a prefăcut iarăşi într-un toiag în mâna lui. „Iată”, a zis Domnul, „ce vei face ca să creadă că ţi S-a arătat Domnul Dumnezeul părinţilor lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov”.(Ieşirea 4, 2-5)

Astfel, acest umil toiag de păstor devine un simbol al autorităţii şi puterii divine, care va fi manifestată prin Moise în favoarea copiilor lui Israel şi în judecata Egiptului.

În Evanghelia scrisă de Sfântul Ioan, Însuşi Mântuitorul se identifică cu Păstorul cel Bun (Ioan 10, 1-21), Iisus este modelul Păstorului pentru Apostoli şi mai departe pentru succesorii lor, ierarhii bisericii. Aceştia din urmă trebuie să-I conducă, să-i îndrume şi să-i ocrotească pe credincioşi pe drumul mântuirii.

În cartea Arhieraticon, carte care se foloseşte la slujba de hirotonie şi de hirotesie a clericilor, la primirea cârjii/toiagului se rosteşte: „Toiagul puterii tale ţi-l va trimite Domnul din Sion.” (Psalmi 109, 2) Din această rugăciune descoperim că toiagul este simbolul autorităţii, de conducător al turmei încredinţate spre păstorire.

Toiagul este un obiect de cult utilizat în toate zilele de ierarh, spre deosebire de cârjă, care se foloseşte în timpul activităţii liturgice.

Exponatul lunii decembrie se află în Sala Baptisteriu, amplasată sub cunoscuta „Fântână a lui Hodocin”, şi care are ca element central bazinul pentru botezul adulţilor, care dă şi numele acestei săli. În cele 14 nişe individuale se află expuse veşminte şi diverse obiecte de cult ce au aparţinut mitropoliţilor Moldovei.

Toiagul Mitropolitului Veniamin Costachi este un baston înalt, din lemn, cu o lungime totală de 124 cm, îmbrăcat în partea inferioară cu metal, pe o suprafaţă de 34 de cm, şi se termină cu un mâner caracterizat prin simplitate şi rafinament.

Mânerul are o parte acoperită cu email, sub care, în unele zone lacunare, se poate observa uşor că a avut iniţial un desen simplu ornamental incizat. Pe cei 8, 5 cm, cât măsoară partea emailată a mânerului, sunt aplicate 2 ghirlande stilizate ale frunzelor de stejar şi de măslin. Aceste motive vegetale amintesc de toiagul lui Aaron, care a înfrunzit, înflorit şi a dat fructe de migdal înaintea Domnului. (Numeri 17, 8)

Capătul mânerului de fildeş se termină armonios cu o „măciulie” plată, cu 2 curburi, unde apare scris cu litere slavone „KOПOȢ, Ї MAИ, AНȢ Ї831” şi pe faţa superioară stema Mitropoliei (mitra arhierească stilizată), inscripţia „Veniamin Mitropolit Moldovei”– „ВЕНІАМІН МІТРОПОЛІТ МОЛДОБІИ” şi o zonă de unde lipseşte un element.

Urmele şi adânciturile, uşor vizibile cu ochiul liber, mai ales la nivelul părţii îmbrăcate în metal, ne duc cu gândul la neobosita şi permanenta activitate a ierarhului dar şi la nenumăratele acţiuni realizate de Mitropolitul Veniamin Costachi, care a înfiinţat şcoli, a trimis tineri la studii în străinătate, a reorganizat învăţământul, a făcut numeroase traduceri şi a ctitorit biserici.

Aşadar, vă invităm să vizitați Muzeul Mitropolitan pentru a vedea acest obiect de mare valoare, dar și pentru a descoperi multe alte exponate păstrate peste vremuri de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.

Roxana Constantinescu

Citește și alte articole despre: