stire

Hristos strălucește și în întunericul iadului

Hristos strălucește și în întunericul iadului

Sufletul îndumnezeit se pogoară în iad, ca după cum celor de pe pământ a răsărit soarele dreptăţii, tot astfel să strălucească lumină şi celor de sub pământ şi care stau în întuneric şi în umbra morţii; ca după cum a binevestit pacea celor de pe pământ, slobozenie celor robi și vedere celor orbi, şi celor care au crezut a devenit pricina mântuirii veşnice, iar celor care n-au crezut, mustrare a necredinţei, tot astfel şi celor din iad.

Română

Crucea - semn omenesc și dumnezeiesc

Crucea - semn omenesc și dumnezeiesc

Crucea este semn omenesc și dumnezeiesc. Semn omenesc, căci omul de la început a fost plăsmuit în chipul Crucii. Făcând-o unealtă de tortură şi de moarte, Crucea a devenit simbolul suferinţei şi al morţii. Dar, de când Hristos S-a răstignit pe dânsa, Crucea a devenit semn dumnezeiesc, semnul Fiului Omului, semn de biruinţă, de bucurie şi de viaţă. De aceea, Biserica se bucură cântând: „Crucea Ta, Doamne, viaţă şi înviere este pentru poporul Tău...” (Vecernia duminicii, glas 7).

Română

Fiecare cruce continuă să poarte – tainic – pe Iisus Hristos răstignit

Fiecare cruce continuă să poarte – tainic – pe Iisus Hristos răstignit

Murind cu braţele întinse pe Cruce, Iisus a cuprins în îmbrăţişarea Sa pe toţi oamenii şi întreaga creaţiune. El Însuşi a murit în forma Crucii. De atunci şi de aceea, toate crucile făcute după chipul lemnului pe care a fost răstignit Iisus au o putere deosebită. Ele sunt nu numai imaginea celei pe care a fost crucificat Mântuitorul.

Română

Mamelor, învăţaţi-vă copiii să-şi facă semnul crucii!

Mamelor, învăţaţi-vă copiii să-şi facă semnul crucii!

Mamelor, învăţaţi-vă copiii să-şi facă semnul crucii. Înainte ca ei să fie în stare să şi-l facă singuri, pecetluiţi-le fruntea voi cu semnul acesta. 

Experienţa întărită de veacuri arată că semnul crucii are mare putere asupra a tot ce face omul, de-a lungul întregii vieţi. De aceea, trebuie neapărat să ne îngrijim să înrădăcinăm în copii obişnuinţa de a-şi face cât mai des semnul crucii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

(Cum să educăm ortodox copilul, Editura Sophia, București, 2011, p. 91)

Română

Domnul ne-a învrednicit să fim asemenea Lui. Şi ştii cât de blând şi de smerit este El!

Domnul ne-a învrednicit să fim asemenea Lui. Şi ştii cât de blând şi de smerit este El!

Cine este în Duhul Sfânt acela e asemenea Domnului încă de pe pământ, dar cine nu se pocăieşte şi nu crede acela se aseamănă vrăjmaşului. Domnul ne-a învrednicit să fim asemenea Lui. Şi ştii cât de blând şi de smerit este Domnul! Dacă L-ai vedea, bucuria ta ar fi atât de mare, că ai vrea să-I spui: „Doamne, mă topesc de harul Tău!”. Dar în acel minut nu vei putea spune nici măcar un singur cuvânt despre Dumnezeu, căci sufletul tău e schimbat de îmbelşugarea Sfântului Duh.

Română

Care este semnificația fiecărei zile din Săptămâna Sfintelor Pătimiri?

Care este semnificația fiecărei zile din Săptămâna Sfintelor Pătimiri?

Cea mai veche perioadă de post din istoria Bisericii, Săptămâna Sfintelor Pătimiri, sau Săptămâna Mare, este perioada de la Florii până în Sâmbăta cea Mare, inclusiv. Caracteristica esențială a acestei săptămâni sunt Deniile, slujba Deniei fiind utrenia din ziua următoare, care se săvârșește în ajun, seara. Cuvântul „denie” vine de la slavonescul vdenie şi înseamnă priveghere sau slujbă nocturnă.

Română

Pagini