stire

Rugăciunile pentru cei adormiți pot scoate un om din iad

Rugăciunile pentru cei adormiți pot scoate un om din iad

O femeie din ţară care nu ştie ce să facă pentru bărbatul ei, care a plecat nepregătit la Domnul, ar vrea să afle dacă mai poate să-l ajute cumva. Să lăsăm toate în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, că nimic nu se face fără Dumnezeu. I-a luat Dumnezeu bărbatul, Dumnezeu să-l ierte. Acuma ea, fiindcă a rămas în urma lui, îl poate ajuta cu sfintele rugăciuni, cu Sfintele Liturghii, cu parastase, ca să-i scoată sufletul din iad, dacă o fi acolo.

Română

Dacă Îi acordăm prioritate lui Dumnezeu, ne facem nouă înșine cel mai mare bine

Dacă Îi acordăm prioritate lui Dumnezeu, ne facem nouă înșine cel mai mare bine

Ce trebuie să facem ca mintea să fie îndreptată tot timpul către Dumnezeu?

Dacă nu vom dobândi următoarele trei virtuţi: dragostea faţă de Dumnezeu şi oameni, înfrânarea şi rugăciunea lui Iisus, atunci mintea noastră nu poate fi îndreptată în întregime către Dumnezeu; fiindcă dragostea potoleşte mânia, înfrânarea slăbeşte dorinţele trupeşti, iar rugăciunea păzeşte mintea de gânduri şi izgoneşte orice ură şi trufie.

Română

Cel care este prezent în biserică Îl preamăreşte pe Domnul

Cel care este prezent în biserică Îl preamăreşte pe Domnul

Cel care este prezent în biserică Îl preamăreşte pe Domnul şi Domnul îl va preamări pe el. Biserica este Raiul pe pământ. Ascultând cuvântul lui Dumnezeu, Îl asculţi pe Domnul. Trebuie să îmbibăm sufletul nostru cu cuvântul lui Dumnezeu.

Ce loc este mai potrivit şi mai de folos pentru suflet decât Biserica lui Dumnezeu, unde vorbim în rugăciune cu Domnul? Mulţi iudei care frecventau templul şi care L-au văzut pe Hristos şi faptele Lui, au crezut.

Română

Creş­tinii se vor mântui numai prin răbdarea necazurilor şi prin pocăinţă

Creş­tinii se vor mântui numai prin răbdarea necazurilor şi prin pocăinţă

Sfinţii Părinţi ne învaţă că în vremurile din urmă creş­tinii se vor mântui numai prin răbdarea necazurilor şi prin pocăinţă.

Păcatele uşoare sunt nimicite prin pocăinţă; pentru păca­tele mai grele şi pentru cele de moarte este nevoie de mai multă pocăinţă şi este mai bine să primeşti un canon de la preot, decât o pedeapsa grea de la Domnul.

Română

Cum deosebim un sentiment lumesc de unul duhovnicesc?

Cum deosebim un sentiment lumesc de unul duhovnicesc?

În manifestarea lor cea mai înaltă, sentimentele lumești și pământești sunt atât de apropiate de cele duhovnicești, încât este greu pentru omul modern să facă diferența între ele. El înțelege că „emoțional” înseamnă „duhovnicesc”... Câteodată are impresia că primește „mulțumire duhovnicească” de la cele lumești, însă nu face decât să se amăgească și să se înșele singur.

Română

Să ne spovedim cu nădejde în iertarea și iubirea lui Dumnezeu

Să ne spovedim cu nădejde în iertarea și iubirea lui Dumnezeu

Să ne spălăm păcatele cu spovedania, mărturisindu-ne înaintea duhovnicilor cu frică și cu inimă înfrântă, pârându-ne pe noi înșine, ca înaintea lui Dumnezeu. Să nu dăm pricină pe alții, sau să zicem că de nevoie sau din neputință am făcut păcatul, că nu ne vom folosi nimic, precum nu s-a folosit nici Adam. Că vrând Dumnezeu să-l aducă la pocăință, în loc de a-și cunoaște greșeala și a-și mărturisi păcatul, el făcea pe Dumnezeu vinovat că i-a dat femeie.

Română

Pagini